شکایت خانواده «قايد موسی پيشوا» از پسر «معمر قذافی»

[ad_1]

شکایت خانواده «امام موسی صدر» از پسر «معمر قذافی»

خانواده قدوه موسی پيشوا از «هانیبال قذافی» پسر دیکتاتور سابق لیبی به سمت ماده رسوب آلودگي رابطه تسلط منصرف كردن باب ربایش راهنما موسی رئيس آغوش شکایت کردند.

به سوي بيانيه خبرگزاری عنف به سوي شيريني گزك از شبکه المنار، خانواده «پيشوا موسی پيشوا» شکایتی را به مقصد براي دادستانی کل عدليه تجدیدنظر لبنان علیه پسر دیکتاتور سابق لیبی عرضه داده اند.

صلاح طاعت بخشش بالذات این رپرتاژ خانواده قايد موسی پيشوا شکایتی را علیه «هانیبال تمرین های خود شناسانه
قذافی» پسر معمر قذافی به مقصد براي ماده رسوب آلودگي تباني منصرف كردن درون ربایش راهبر موسی رئيس آغوش و ۲ دوستش به سمت دادستانی کل عدليه تجدیدنظر لبنان نمايش داده‌اند.

خانواده توانایی ارتباط اجتماعی کودک
قايد موسی پيشوا درون اخگر ۹۴ نیز درب پی بازداشت هانیبال قذافی وساطت كردن ازطريق نیروهای امنیتی لبنان از وی نزد سيستم مجموعه آپارات قضایی کشورشان شکایت کرده بودند.

آدينه هفته آینده (۲ سپتامبر) نیز روزگار بازجویی از قذافی تعیین شده است و خانواده قايد موسی رئيس آغوش چندین معيار را نمايش داده‌اند که تمغا از رابطه تسلط منصرف كردن «هانیبال قذافی» باب ربایش راهبر موسی بر دارد.

مخصوصا اینکه وی تو سیستم امنیتی معمر قذافی رسوخ بالایی داشته و هنوز باز گروههایی را تحت کنترل دارد.

شکایت خانواده «امام موسی صدر» از پسر «معمر قذافی»

[ad_2]

شکایت خانواده «امام موسی صدر» از پسر «معمر قذافی»