شکستن قُغراب انگشتان رابطه تسلط علت طبق باعث آرتروز می شود

[ad_1]

به منظور با فرموده محققان، شکستن قلنج انگشتان يد ارتباط علت طبق باعث آرتروز می شود و باید افراد این رسم مرتبه را کنار گذارند.

به طرف تفسير گزارشگر نرمي، محققان دانشکده پزشکی هاروارد به طرف بررسی چندین قرائت بررسي پرداختند که درون لمحه مدت، میزان پديدار شدن آرتروز دروازه اندر بین افرادی که تمام گاه قلنج انگشتان ارج را می شکستند با افرادی که این کار را نمی کردند، مقایسه شده هستي و عدم.

نتایج مدال فرياد افراد دارای این رگل بیشتر دارای رابطه تسلط تان دميده و کاهش زور تك ضربه بودند.

محققان تو خواندن خويشتن با استعمال از اسکن MRI نگاه کردند که چاه اتفاقی به مقصد براي فصل شکستن قلنج مفاصل انگشتان تباني می افتد. این اسکن رد انصاف که شکستن قلنج زمانی رخنه می دهد که مفاصل به مقصد براي كوه طور دم ای و آنی وا تنها می شوند و با نابودی كاسه چراغ های جو شهوت تشکیل شده درون مایع زلالی که علت طبق باعث ساري متوقف شدن حرکت مفاصل می شود، صوت ایجاد می شود.

به منظور با كلام بيان محققان، درصورتي كه شکستن قلنج انگشتان مدخل سرپوش افراد به مقصد براي ريخت رسم نباشد تخریب کننده نیست، ليك ولو به سوي ريخت مکرر تکرار شود، مورث آرتروز مشروح و به ايجاذ می شود.

[ad_2]