شکستی مجدداً برای جمع حاکم آلمان

[ad_1]

نتایج انتخابات وقت و شب قبل تو آلمان حاکی از شکست ازنو گروه بهره حاکم این کشور است.

به مقصد براي بيانيه خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از رادیو آلمان، به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف عهد اندازه نتایج انتخابات نهار پيش درون برلین، رهبران احزاب نامشابه و آشنا فراغت است امروز خاك باز آمده و درمورد آینده سیاسی این کشور گفتگوهایی را خاتمه دهند.

نتایج ذمر آوند شرط شده انتخابات برلین به سمت این تشريح است: گروه بهره سوسیال دموکرات آلمان ۲۲، تشكيلات سياسي دموکرات مسیحی ۹/ ۱۷، عده سبزها ۴/ ۱۵، باند چپ‌ها ۶/ ۱۵، عده آلترناتیو برای آلمان ۶/ ۱۳ و تشكيلات سياسي دموکرات‌های وارسته ۶/ ۶ درصد آرا.

این تو حالی است که برلین لااقل و حداكثر باب ۵ سنه پايه اخیر با مشکلات متعددی نظير مسکن و تعلم برابر بوده است. دخول پناهجویان به قصد آلمان و تمرکز پاره زیادی از آنها داخل برلین نیز نيكوكاري مشکلات این شهر افزوده است.

نظرسنجی ها رمز می دهد که تشكيلات سياسي درست افراطی با قدم ۳ ساله خويشتن می تواند جایگزین تشكيلات سياسي حاکم دروازه اندر انتخابات آتی آلمان شود.

این انتخابات برای تعیین کرسی های پارلمانی ادا می شود.

[ad_2]