راستگو کرمیار مدخل سرپوش سی‌سی‌یو بستری شد

[ad_1]

راستگو کرمیار نویسنده و کارگردان به قصد دلیل بي نظمي مدخل سرپوش ضيق اختناق دم خوناب و آفت قلبی درب بیمارستان بستری شد.

به سمت بيانيه گزارشگر مهرباني، راستگو کرمیار نویسنده داستان تحسین شده «نامیرا» پسين روزگذشته چهارشنبه ۲۴ شهریورماه به مقصد براي دلیل افزایش شدید ضيق اختناق دم خوناب به مقصد براي بیمارستان منتقل و درب ناحيه باب سی‌سی‌یو بستری شد.

بنابر ذمر آوند شرط ديد پزشکان بیمارستان برف، شرایط عمومی این نویسنده عارض به قصد ترقي است و حدس ترخیص او تا فردا نابودي دارد.

راستگو کرمیار راستگو کرمیار زاده زاييده ۱۳۳۸ تو تهران است و داخل کارنامه صناعت‌ای نفس اضافه‌نيكويي و سيئه صدق تحرير داستان‌هایی وش «نامیرا» و «دشت اول (گدايان و معركه گيران)‌های حار»، کارگردانی سریال‌هایی همچون «یک يوم دوره پيش» و «خاطره ها مرد حقير» تو تلویزیون را بازهم دارد.

کرمیار دارای گواهی‌خط پله یک هنری از حكومت واژگان و دلالت اسلامی است و از پار تالیف یازده داستان اجتماعی نيكوكاري بالذات موضوعاتی که تو ۲۰ پار اضطراب ذهنی‌اش بوده است را باب گرامر کار نفس دارد.

[ad_2]