تصاعد مجللی بوسيله سوگند به نیمه نهایی بوسيله سوگند به روایت تصویر

[ad_1]

صعود قبل از عمل جراحی
 مجللی به نیمه نهایی به روایت تصویر

به سوي اعلاميه گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، دادگر مجللی که دروازه اندر منزل مقدماتی امتحانات کانوی ۲۰۰ واحد طول تک‌نفره شرکت کرده وجود، كامكار شد با ایستادن داخل كلاس چهارم فرقه جوخه خويش بوسيله سوگند به دفعه نیمه نهایی المپیک طريق پیدا کند.

تصاویر زبده انتظار امروز مجللی داخل زیر آمده است:

انتهای توانایی ارتباط اجتماعی کودک
توانایی ارتباط اجتماعی کودک
پیام/

صعود مجللی به نیمه نهایی به روایت تصویر

[ad_2]

صعود مجللی به نیمه نهایی به روایت تصویر

دیدگاهتان را بنویسید

*