تصاعد ۱۰ مرقات ای کاروان بازي ایران با طلای یزدانی

[ad_1]

صعود ۱۰ پله ای کاروان ورزش ایران با طلای یزدانی

کاروان پرش ایران با کسب جايزه طلای صباحت یزدانی دروازه اندر نمودار جو توزیع تمرین های خود شناسانه
مدالها ۱۰ نردبام بالاروي کرد.

به طرف اعلام گزارشگر اعزامی عنف بوسيله سوگند به ریودوژانیرو،  سی و یکمین نوبت بازیهای المپیک با نزد بیش از ۱۰ الف بلبل ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به مقصد براي میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل مدخل سرپوش جریان است. کاروان پياده روي ایران درون هنگام دنيا پيش از که به طرف میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ جايزه (۴ ذهب، ۵ فضه و ۳ آلياژ مس و قلع) به سوي كنيه هفدهمی يد ارتباط پیدا کرد.

ایران باب این موسم از بازی ها تا به قصد آينده معاشر ۷ گردن آويز شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی دروازه اندر اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه تمرین های خود شناسانه
برداری و خوشي یزدانی دروازه اندر وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی سبكبار هم سفر جايزه فضه شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی تو اوزان ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و خوشي رحیمی داخل وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی رها به طرف گردن آويز آلياژ مس و قلع رسیده اند. علیزاده بازهم مدخل سرپوش ۵۷ -تکواندو آخرین آلياژ مس و قلع ایران را به سمت رابطه تسلط آورده است.

با کسب گردن آويز ذهب وساطت ميانجيگري ____________كردن خوشگلي یزدانی کاروان دو ایران که پیش از این درون جایگاه سی و چهارم صبر داشت صعودی ۱۰ نردبام ای داشت و باب كلاس بیست و چهارم طمانينه آرام گرفت.

قبل از عمل جراحی

صعود ۱۰ پله ای کاروان ورزش ایران با طلای یزدانی

[ad_2]

صعود ۱۰ پله ای کاروان ورزش ایران با طلای یزدانی