ظرفیت‌های وول بعث فقدان كفالت همچنان باقی است

[ad_1]

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم، ریاست لرزش زوال ضمانت که بوسيله سوگند به موعد چهار عام (شهریور ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۵) درون اختیار جمهوری اسلامی ایران وجود، درب چهارچوبه پروگرام ميتينگ سران کشورهای اندام ابوابجمعي این لرزش که دروازه اندر ونزوئلا داخل زمان حال و ماضي برگزاری است، تقدیم این کشور شد. ایران منتها تا سه سنه پايه آینده داخل تروئیکای این لرزش که متشکل از روسای قبلی، فعلی و آینده تلاطم است، باقی خواهد ماند.

برخی از مهم‌ترین اصولی که وهله زمينه مبالات پیشتازان تلاطم ليس عهده داري حيات و این لرزه برحسب لمحه مدت شکل و سامان گرفت، عبارتند از آزادي‌طلبی، اختلاف با ترتيب دوقطبی، استعمارستیزی و زوال پذیرش چيرگي ابرقدرت‌ها. بسیاری از اهداف و شعار‌های دیگر اغتشاش غیرمتعهدها همچون حمایت از حق تعیین طالع قوم‌ها، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، محکومیت فرزند‌کشی و نژادپرستی و تكاپو برای تحكيم اصلاح و برابري و امنیت، تو ضيا این نظريات معني و مفهوم پیدا می‌کند.

باور و قبول زعم بوسيله سوگند به همین نظريات حيات که جمهوری اسلامی ایران را خوبي دم داشت تا درون عام ۱۳۵۸ به سمت این لول بپیوندد و از دم فصل تاکنون عكس مثمر و صانع بنا‌ای را درب تدوین، تنظیم و سازگار‌سازی موضع ها بین کشورهای كارمند درمورد مهم‌ترین مسائل تيمچه‌ای و بین‌المللی، ایفا کند.

روبرو پركار و شايع تهران باب جلوس‌های متعدد کارشناسی و تخصصی این لرزش و همچنین برگزاری كامروا خيز جلسه؛ وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه وول بعث غیرمتعهدها درمورد راتبه آدمي زاد و تبدل فرهنگی داخل شهریور ۸۶ و نیز پانزدهمین ميتينگ وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه این تشنج مدخل سرپوش مرداد ۱۳۸۷ مدخل سرپوش تهران که با تكيه فزاینده ۱۲۰ کشور كارمند این لرز به سمت جمهوری اسلامی همقدم حيات، علت طبق باعث شد تا کشورمان بتواند میزبانی شانزدهمین انجمن سران لرز و ریاست حين را واحد زمان ( روز ۱۳۹۱ مدخل سرپوش تهران از لحظه خويش کند. این دستاورد مهتر رهبر ممتاز سیاسی‌، یعنی دستیابی به سمت ریاست مهتر رهبر ممتاز‌ترین تشکل بین‌المللی خلف از بنگاه نحله ها اديان که تاخت سوم اعضای این تشكيلات را درب ذات جای داده، درحالی روی عربده که نظم ارتش پادشاهي و استکبار جهانی به طرف رهبری آمریکا، عريض‌ترین تهاجم خويش را علیه کشورمان با بهره وري از ابزارهای سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی‌، تبلیغاتی و رسانه‌ای و باب چهارچوبه نگاره گرده نقاشي ایران‌هراسی نفخه دمش می‌کرد.

جمهوری اسلامی ایران طی چهار پار و دروازه اندر عصر ریاست ذات با عرضه الگویی کارآمد مبتنی صلاح طاعت بخشش «استواري و پایمردی» و «دیپلماسی و مذاکره» توانست درون سنجش با سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه آمریکا باب حوزه‌های نامشابه و آشنا سیاسی و بین‌المللی‌، موفقیت‌هایی را مدخل سرپوش سمت همگرایی و يگانگي توحيد مشاهده میان اعضای وول بعث درون اتخاذ جايگاهها همخوان و همسو درب ____________روبرو مهم‌ترین مسائل بین‌المللی از تمام وجوب مواجهه ضديت جدی‌، جميع‌جانبه‌، غیرتبعیض‌آمیز و به منظور با زمان از استانداردهای دوگانه با پدیده تروریسم، ضديت با نتاج‌پرستی و اشغالگری، انفصال جنگ افزار بذر‌ای و کشتار جمعی‌، محکومیت بهره گيري ابزاری از جستار ماهانه آدم و تاکید نيكويي و سيئه صدق تباين اساسی میان تروریسم با استقامت مردمی درون ازاء دست درازي و اشغالگری به سوي‌تباني آورد.

ایران همچنین توانست بیانیه‌های متعددی را از طرف تلاطم غیرمتعهدها باب حمایت از دستور كار آشتي طلبي‌آمیز خستو‌ای خويش دریافت کند و به دفعات افترا مهتر رهبر ممتاز چند کشور غربی که به سوي كوه طور ترس‌آمیز خويشتن را قسمت اجتماع جمعيت جهانی می‌پندارند و با این نیرنگ با دستاورد‌های علمی دانه‌ای کشورمان به سمت ضديت برخاسته بودند، ظاهر سازد.

ایران گرچه دیروز ریاست لول فقدان عهده را به قصد ونزوئلا تقدیم کرد، ولي با تدقيق به طرف اهمیت و جایگاه این لرز و برابر درب تروئیکای لحظه و با اتکا به سمت جایگاه و طبقه والای سیاسی و بین‌المللی و تکیه خوبي توانمندی‌های خویش، می‌تواند همچنان به منظور با ایفای نگار مبتكر و تعیین‌کننده خويشتن مدخل سرپوش تطبيق با خراميدن‌ها و حل مشکلات پیش روی این لرزش و نیز بهینه‌سازی قالب وتقویت ظرفیت‌های پیدا و مختفي لمحه مدت دروازه اندر طرف دستیابی به سمت اهداف و هدف نصب العين آرزو‌های لرزش بپردازد.

معين پیشین حقوقی و بین‌المللی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه

انتهای پیام/

[ad_2]