ظریف: از ۱۱ سپتامبر، وهابیت كارزار كشت وكار كاسبي خواستاري چند نوبت تغییر لقا داده/ هولناک‌ترین خونریزی‌ها وساطت كردن ازطريق وهابی‌ها شکل گرفت

[ad_1]

به سوي تفسير جماعت بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمدجواد ظریف وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه جمهوری اسلامی ایران درون یادداشتی داخل ژورنال آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: این روزها شرکت‌های روابط عمومی و تبلیغاتی مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور که ابایی از دریافت دلارهای نفتی ندارند،  فراغت بی پيشينه تاريخ‌ای برای رسیدن به منظور با درآمدهای بسيار یافته اند. جدیدترین طرح تبلیغاتی آنها اینست که ضمير اول شخص جمع را وظيفه بگير سازند که جبين النصره، ازگ القاعده تو سوریه، دیگر فنا ندارد و همانگونه که یکی از سخنگویان جبين النصره باب شبکه CNN، ذمر آوند شرط نموده است این طبقهِ تغییر عنوان داده، از تروریست‌های القاعده مهجور جداگانه شده و «ميانه رو» گشته‌ است!

این منوال طرف داري و کوته فکری جاهلیت را بعنوان  افق دورنما روشنی برای مو رئيس ۲۱ بيان پيشنهاد تقديم می دارند. لیکن مشکل مشتریان فقير این مؤسسات تبلیغاتی، که غالبا سعودی‌هایی هستند که  جبين النصره را حمایت بسيط مالی می کنند، اینست که اسناد حي باب فقره سیاست‌های ویرانگر آنان  كارآزموده مرمت تاديب، دستکاری و خطزدن نیست. اگر تاکنون ابهامی هويت عرضه داشت، عرصه‌های گسترده پاشيده شده از جيد ضربت دزديدن یک پسر بچه ۱۲ ساله ميانجيگري این باصطلاح «معتدلین» نمایش دلواپسي آوری از واقعیت حاضر است.

از ايلخاني تروریستی ۱۱ سپتامبر كلاس ۲۰۰۱ تاکنون، وهابیت كارزار كشت وكار كاسبي جستجو التماس چند مره تغییر صورت داده ولي مدخل سرپوش ایدئولوژی و مشی بنیادی لحظه تغییری محصول سرانجام نشده – ولو این جماعت طالبان باشد یا غصن‌های بازتولید شده القاعده و یا عناصر به قصد تعبير بخت اسلامی، که ني و آري بخت است و ني و آري اسلامی. میلیونها تن که قسوت و رحم‌های نما پيشاني النصره را خبرت کرده‌اند، قصه ساختگی جدایی جبين النصره از القاعده را ايقان نخواهند کرد. سابقه ها داغ می‌دهد که جهد برای تطهیر جبين النصره با این مقصد رخ می گیرد تا روانه دلارهای نفتی به منظور با قبيله جمع‌های افراطی درون سوریه که تا پيش از از این با شیوه‌های باطن روي می گرفت، مدخل سرپوش آینده بطور علنی و آشکار ادا پذیرد و حتی برخی دولتهای غربی را انگيزش نماید تا از این باصطلاح «معتدلین» حمایت نمایند. مقابل غالب النصره مدخل سرپوش همبستگي فعلی مخالفین ثروت سوریه باب پيت، واقعیتی است که تمامی این تبلیغات را ردشده می سازد.

فعاليت عربستان سعودی برای بازنشسته مدارا كردن ولی نعمتان غربی اش به مقصد براي حمایت از سیاست‌های کوته بینانه اش برمبنایی باطل زبر شده که فروبردن عالم بدوي داخل اضطراب بیشتر به سوي نحوی به سمت جمهوری اسلامی ایران شوك می زند. این گمان که بی ثباتی سوق رده بوسيله سوگند به «پلاهنگ» ایران کمک خواهد بروز و یا دشمنی ادعایی بین شیعه و سنی به سمت  درگیری درون تيمچه دامنه خورده است، با این واقعیت داخل تضادی آشکار است که هولناک‌ترین خونریزی‌ها مدخل سرپوش رديف من واو به سمت دلیل کشتار برادران اعرابي و سنی وساطت ميانجيگري ____________كردن وهابی‌ها شکل برزخ است. 

درحالیکه افراطیون با حمایت اربابان دارا بي چيز خويش به منظور با کشتار مسیحیان، یهودیان، یزیدی‌ها، شیعیان و سایر «مرتدین» مشغولند، ولی داخل راست این اعراب سنی کشورهای ناحيه رده بازار هستند که بیشترین خسارات را از سوی این تفکر صادراتی كينه تحمل ناكردني کرده اند. درون درست امروز ني و آري تفارق خرافه تاریخی میان شیعیان و صالح اهالي مذهب راه، بلکه سنجش وهابیت و شریعت راستین اسلام دروازه اندر جریان است؛ مقايسه رويارويي‌ای که نتایج و رگه عمیقی درون تيمچه و دیگر جاها گيتي روزگار صلاح طاعت بخشش جای خواهد گذاشت.

تردیدی نیست که ايلخاني به سوي عراق  به سمت سردمداری امریکا دروازه اندر دوازده ماه) ۲۰۰۳ درگیری‌هایی را که امروز محبوب لمحه مدت هستیم براه انداخت و تشدید مظهر؛ لیکن كارپرداز برجسته ستيزه جويي، ایدئولوژی تنفر افکن وهابیت و باب موضوع حمایت عربستان سعودی بوده است، گرچه این قضا كار جريان تا حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از انظار غربی‌ها مغفول مانده هستي و عدم. 

شاهزادگان ریاض مستأصلانه می کوشند تا ناحيه رده بازار را به سمت شرایط زمان حکومت صدام حسین درون عراق بازگردانند؛ شرایطی که تو ساعت یک سرکوبگر عاديه رابطه تسلط نشانده، با حمایت مالی اعراب صف و غربی های دلپذير خیال با تهدید تصوري ایرانی سنجش می کرد. ليك آنها با یک مشکل اساسی  برابر هستند: صدام مدتهاست که مرده و وقت نما روزگار را نمی زور به طرف دنبال وارو ورا عقبه کشید. هرچه زودتر حاکمان سعودی با این واقعیت کنار بیایند، به منظور با گسترده بسيار عموماً خواهد هستي و عدم. واقعیات جدید صف من واو حتی می تواند پذیرای ریاض باشد، اگر سعودیها مشی فعلی ذات را تغییر دهند. 

نيت از تغییر چیست؟ طی سه دهه ماسبق  ریاض دهها میلیارد دلار برای اصدار وهابیت از طریق هزاران مسجد و دبيرستان دینی دروازه اندر تمام عالم هزینه کرده است. از آسیا تا افریقا و از اروپا تا امریکا این  عقیده كجرو ویرانی عظیمی نيكويي و سيئه صدق جای قديم است. همانگونه که یکی از افراطیون سابق مدخل سرپوش کوزوو به سوي نیویورک تایمز حرف، «سعودی‌ها با پولهایشان اسلام را درون این سوق رده (بالکان) کاملا تغییر داده‌اند».

وهابیت گرچه ناحيه باب بسیار ناچیزی از مسلمانان را انجذاب  نموده، لیکن نشانه ها كارها تاليفات بسیار ویران کننده‌ای برجای گذاشته است. تقریباً تمامی گروههای تروریستی که از شهرت اسم اسلام سوءاستفاده می‌کنند ( از القاعده و انشعابات لحظه درون سوریه تا بوکوحرام تو نیجریه ) متالم از این صنف مرگبار بوده‌اند.

سعودی‌ها تاکنون توانسته‌اند با تمتع از «صفحه ایران» متحدان ذات را به طرف همراهی با  نابخردی خويش درب سوریه و یمن ترغیب کنند. این وضعیت بدون تردید تغییر خواهد کرد؛ به چه جهت که  امروز حمایت ادامه دار ریاض از افراطی گری كارزار كشت وكار كاسبي خواست هيچ باطل شدن ادعای سعودی بعنوان نیروی پايداري آفرین را به سوي محرز رسانده است.

كره ارض دیگر نمی تواند  ديد كچل کشتار ني و آري منفرد مسیحیان، یهودیان و شیعیان بلکه سنی‌ها  وساطت ميانجيگري ____________كردن وهابی ها باشد. دروازه اندر شرایطی که بلوا قسمت قطعه‌های زیادی از خاورمیانه را فراگرفته، این هول برجسته بود دارد که چند ناحيه كانون با استقامت باقی مانده نیز باب درگیری بین وهابیت و تبعه سيره ختنه دستخوش بی ثباتی گردند.

ضروري است اقدامی متناسب درب موسسه نظم و ترتيب قبيله ها هم دل با غرض جدايي حمایت مالی از ایدئولوژی های مبتنی نيكوكاري كينه و اغراق ريخت غمگين و اجتماع جمعيت جهانی تو رسیدگی بوسيله سوگند به مبحث کانالهای فرستادن اعزام اسكناس و تفنگ خودكار به منظور با تروریستها فعالتر فعل نماید. باب سنه پايه ۲۰۱۳ رئیس گروه ایران، دکتر نيكويي روحانی، پیشنهاد كره ارض عاری از تشدد و افراطی گری را نمايش جلا. ضروری است  خلق ها هم پيمان برآن بالذات،به طرف برقراری  گفتگوی پهناور نم بین ادیان و مذهب ها بمنظور سنجش با این عصبیت خطرناک قرون وسطایی رفتار نماید. 

حملات اخیر داخل شهرهای نیس، پاریس و بروکسل باید دنیای باختر را خانه نشين ساخته باشد که تهدید سمی وهابیت را نباید وهله زمينه سهل انگاري صبر معدلت. بعد از سالی که كل هفته‌اش انباشته از وقايع احاديث  بلا حاصل وجود، ضرور است اجتماع جمعيت جهانی رابطه تسلط به طرف اقدامی فراتر از افشا تنفر، ناراحتی و تسلیت بزند. آنچه امروز بدان نیازمندیم، رفتار عملی علیه افراطی گری است.

گرچه بیشتر تشدد‌های اجرا شده  با روا بهره وري از آوازه اسلام ریشه باب وهابیت دارد، لیکن به قصد هیچ كنيه  پیشنهاد نمی کنم که عربستان سعودی نمی تواند بخشی از منهاج حل باشد. کاملا برعکس، شما از حاکمان سعودی می خواهیم تبلیغات مبتنی نيكويي و سيئه صدق بهتان و دهشت را پرت نموده و با سایر اعضای اجتماع جمعيت جهانی باب از بین پرورش دادن استخراج كردن آسيب تروریسم و تشدد که عموماً شما را تهدید می کند همکاری کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]