ظریف اهل مکزیکوسیتی شد/ کاراکاس؛ نيت مطلوب بعدی

[ad_1]

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان داخل نخستین خواست آماج رحلت تيمچه ای نفس، متبحر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک شد.

به مقصد براي شرح خبرگزاری مهرباني، پگاه امروز به طرف وقفه محلی، محمد كريم ظریف وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کشورمان و هیئت رفيق باخبر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک شد و مدخل سرپوش فرودگاه وضع مرحله پذيرايي مدیرکل خاورمیانه و آفریقای حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه فراغت گرفت.

صبر است زمان ١٠ بامداد به سمت وقفه محلی، ظریف با وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه مکزیک ديدار و بعد از نيمروز مکزیک را بوسيله سوگند به نظر ونزوئلا برای شرکت باب انجمن وزرای امور برون مرز و درون مرز بيگانه حركت فنا پيمان ترک کند.

باب روزهای پنج شنبه و آدينه كنفرانس وزرای فنا تضمين مدخل سرپوش جزیره مارگاریتای ونزوئلا برگزار خواهد شد و درب روزهای شنبه و یکشنبه نیز مجمع سران لاوجود پيمان با نزديك جمال روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

[ad_2]