عباسپور برای کسب گردن آويز آلياژ مس و قلع سعي می کند

[ad_1]

سمیه عباسپور، کماندار کامپوند ایران، باب دفعه نیمه نهایی رقابتهای تیراندازی باکمان پارالمپیک متساوي کمانداری از کشور چین شکست خورد و به منظور با منزل طبقه بندی سبيل یافت.

بوسيله سوگند به اعلاميه گزارشگر اعزامی نرمي به سمت برزیل، سمیه عباسپور عقب از پیروزی جلو نمایندگانی از آلمان و انگلیس اهل منزل نیمه نهایی رقابتهای انفرادی کامپوند بانوان شد و داخل این بار روبرو کمانداری از کشور چین روش گرفت و با نتیجه ۱۳۷ احسان ۱۲۹ شکست خورد و به منظور با مرتبه دسته بندی جاده یافت.

وی تو وهله توقفگاه دسته بندی وقت نما ۱۲:۴۵ بوسيله سوگند به وقفه محلی برابر کمانداری از کشور کره جنوبی  فراغ می گیرد.

کاروان ایران با ۱۱۱ ورزشکار داخل ۱۲ بند باب پانزدهمین موسم رقابتهای پارالمپیک شرکت کرده است. 

[ad_2]