ليس دسترسی ساکنین اروپا و آمریکا به منظور با جی‌میل

[ad_1]

شرکت گوگل مشکل بوجود آمده برای دسترسی به سمت جی‌میل را تایید کرد.

به قصد اعلاميه خبرگزاری مهرباني به طرف شيريني گزك از پایگاه خبری «گیزمود»،  نيكوكاري بالذات عهد اندازه شرکت گوگل، درصورتي كه برای دسترسی به سمت جی‌میل ذات با مشکل حضوراً شده‌اید باید این نکته را بدانید که شما خانه دار تك کاربری نیستید که با چنین امر‌ای برابر شده است.

شرکت گوگل عهد اندازه کرد، داخل زمان حال و ماضي بررسی این مشکل درب سرویس ایمیل خويش است تا این مشکل را برای کاربران ذات درب سراسر گيتي روزگار حل کند.  

درب همین زمان حال و ماضي اعلام‌ها حاکی از این است که کاربران جی‌میل تو اروپا و آمریکا با مشکلات زیادی برای دسترسی به سمت این دستگاه نظام مواجه شده‌اند.

حكماً گوگل گوشزد کرده که این مشکل تنها مگر لاغير برای کاربران Google for Work Gmail یا نيز جی‌میل‌های اداری بوسيله سوگند به هويت عرضه آمده  است.

درب درست وقتی کاربران جی‌میل‌های ادرای به مقصد براي این جهاز مسلسل می‌شوند با پیام «سرویس تو معرض توان نیست» روبرو می‌شوند و آنها را به سمت برقراری سروكار با تامین‌کننده سرویس فراخواني خواندن می‌کند.

مسئولین گوگل عهد اندازه کردند که تو اسرع وقفه این مشکل را حل می‌کنند و هیچ جای نگرانی برای کاربران بود نخواهد داشت.

[ad_2]