عراق از گفتگوهای ملی یمن حمایت می کند

[ad_1]

وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه عراق درون دیدار با وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ثروت مستعفی یمن عهد اندازه کرد که بغداد از گفتگوهای ملی یمن حمایت می کند.

بوسيله سوگند به تفسير خبرگزاری عنف به منظور با شيريني گزك از سومریه نیوز، ابراهیم الجعفری وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه عراق با «عبدالملک المخلافی» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه ثروت مستعفی یمن باب نیویورک دیدار کرد. درب این دیدار گسترش دادن روابط دوجانبه و بازگشایی ميانجيگري قنسولگري یمن درب بغداد مناسبت مناقشه درس جستار و بررسی صبر گرفت.

درب این دیدار که درب حاشیه انجمن ساليانه حلقه عمومی تشكيلات قبايل همراه لفظ سياهه گرفت آخرین رویدادهای یمن گفتگو و بررسی شد.

جعفری حالي کرد: سیاست عراق مبتنی نيكي برقراری پيوستگي با کشورهای نامشابه و آشنا دنيا رفيق با محافظت حاکمیت عراق و به قصد گردش از تمام منوال ميانجيگري باب امور داخلی کشورها است.

وی افزود: عراق از گفتگوهای ملی یمن حمایت و ایجاد راهکارهای مناسب برای صيانت يگانگي توحيد یمن و مشارکت تمامی طیف ها و جمهور باند های یمنی دروازه اندر حکومت حمایت می کند. عراق ماوا نفس را قبلا ذمر آوند شرط کرده هستي و عدم و با تصمیم مدخل نظامیان بیگانه به قصد یمن برای حل آشوب این کشور اعراض کرده هستي و عدم به چه علت که باور دارد ميانجيگري خارجی خير يگانه فقط تلاطم را حل و گاه نمی کند بلکه دم را تشدید می کند.

[ad_2]