عربستان بزرگترین كارشناس کننده جنگ افزار درون دوازده ماه) ۲۰۱۵

[ad_1]

عربستان بزرگترین وارد کننده سلاح در سال ۲۰۱۵

المنار باب گزارشی عهد اندازه کرد که عربستان سعودی مقام اوان واردات تفنگ را تو دانشپايه طول عمر ۲۰۱۵ مدخل سرپوش دنيا به سوي خويشتن خاص داده است.

به طرف خبر خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از «المنار»،  تو سایه ادامه مقاوله های سعودی _ آمریکایی و ظهر از عفو یک و سن نیم از نهب وحشیانه عربستان سعودی به مقصد براي یمن، رژیم سعودی پايه غره باب واردات و خرید جنگ افزار داخل كره ارض را درون سنه پايه ۲۰۱۵ میلادی به قصد خويش مختصه داده است.

 نيكوكاري بالذات رپرتاژ دايره IHS میزان خرید های نظامی عربستان سعودی ۵۰ درصد افزایش داشته است و بوسيله سوگند به وجه اندازه ۹.۳ میلیارد رسیده است.

دروازه اندر همین زمان حال و ماضي دروازه اندر اعلان این بنياد آمده است که ایالات متحده با ۲۳ میلیاد دلار بزرگترین صادر کننده تفنگ و اسلحه داخل پار بوده است.

با این نيستي تمایل رژیم عربستان برای پيمان بستن مقاوله نامه خرید تفنگ خودكار بیشتر از نيز پیمان آمریکایی ذات است و این مدخل سرپوش حقیقت نشانه ها كارها تاليفات كارزار كشت وكار كاسبي این کشور علیه یمن را آشکار می کند.  این قراردادها معين می کند که رژیم عربستان پروا دارد تا با خرید تفنگ خودكار بیشتر بوسيله سوگند به تعویض، نوسازی و جایگزینی تجهیزات و تيربار های زايل شده خويش باب كارزار كشت وكار كاسبي یمن بپردازد .

امروز رژیم عربستان مثبت نگری اصلی
بیش از پیش از سوی شهروندان خويشتن و نیز افکار عمومی عالم وضع مرحله پرسش و پاسخ است،  چون آري که عربستان سعودی علیرغم لجتسیک بالا و تجهیزات پیشرفته آمریکایی، همچنان دروازه اندر مرزهای این کشور با یمن درگیر است و توانایی دخول به طرف خاک یمن و عملیات زمینی را ندارد. این دروازه اندر حالی است که نیروهای جيش و کمیته های مردمی یمن با پايان عملیات مدخل سرپوش در خاک عربستان برای خويش پیروزی کسب می کنند و این تانک ها و جوشن پوش های سعودی است که داخل در خاک عربستان مخروب می شود.

باب همین زمان حال و ماضي باب تازه ترین عملیات نیروهای یمنی مدخل سرپوش «ماه ماهواره» و «الخل» تو جیزان  ۱۹ تانک و جوشن پوش سعودی محو شدند.

عربستان کنترل وزن
 بزرگترین وارد کننده سلاح در سال ۲۰۱۵

[ad_2]

عربستان بزرگترین وارد کننده سلاح در سال ۲۰۱۵