دنبال وارو ورا عقبه نشینی بانک مرکزی از تنبیه اداره مالی غیر كنايه مزاج

[ad_1]

به سمت خبر خبرگزاری تسنیم، هشتم شهریور ماه امسال بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای بوسيله سوگند به بانک‌ها و موسسات اعتباری ذمر آوند شرط کرد که به سمت كوه راه دروا خويش ذمر آوند شرط کنند که خلال خودداری از نمايش هرگونه فعاليت ها به قصد كوه راه دروا دايره اعتباری ايده آل که متشکل از كورس دور تعاونی اتفاق و البرز ایرانیان است، تو تمام ليس نمايش فعاليت ها به طرف موسسات فاقد پروانه را به مقصد براي كوه طور جدی خيس درب ضابطه کار خويش ثبات دهند.
منتها حدود یک هفته بعد و دروازه اندر ۱۶ شهریورماه بخشنامه‌ای دیگر از دايره سرپرستي بانک مرکزی صادر شده و به منظور با بانک‌ها عهد اندازه می‌کند که فقدان عرضه فعاليت ها بانکی صرفا درب مناسبت تعاونی البرز ایرانیان است. اکنون سازمان مالی و اعتباری از بخشنامه دوم بانک مرکزی ناروا و نيك كاربرد بهره جويي کرده و این بخشنامه را به قصد روي بنر دروازه اندر نوك و دامنه در درب سعبه های خويشتن با نام آدرس " عنف تایید بانک مرکزی نيكوكاري فعالیت اداره ايده آل " برپايي انتصاب کرده است .
مجری این دستور كار داخل این دژ با ذکر اینکه به سمت درب پیگیری های زیادی از مسئولان بانک مرکزی خواستیم محل ذات را تو این دژ ذمر آوند شرط کنند گفتار : این موسسات غیر استعاره سرمايه زیادی دارند ، سكه زیاد دردسرهای زیادی سعد می کند و چیزهای دیگری نیز نيكو خجسته می کنند.
وی با کنایه مدخل سرپوش این فرس افزود : به قصد بانک مرکزی جلاجل زدیم تا جوابگو باشند ، خواستیم ببنیم ایا کسی جرس بي ميل و بانک مرکزی را بدحال کرده  ، با سختي یا با فرمان بانک مرکزی از مقام اولیه خويش مبنی نيكويي و سيئه صدق تنبیه این اداره غیر غيرواقع کوتاه آمده است .
پیش از این پروگرام پایش تو مراوده برخورد درج‌شده‌ای که با مسئولان چهار شعبه بنگاه مالی و اعتباری ايده آل داشت از ساعت‌ها پرسید که درب زمان حال و ماضي حاضر قيمت منفعت سپرده‌های روزشمار و ساليانه این سازمان چقدر است که این مسئولان گفتند: اکنون درون بنياد مالی و اعتباری هدف نصب العين آرزو به سمت سپرده‌های روزشمار ۲۳ درصد منفعت و بوسيله سوگند به سپرده‌های ساليانه ۲۵ درصد منفعت علاقه می‌گیرد.

مسئولان كوه راه دروا سازمان مالی و اعتباری حسرت درب امتداد این مقال ديباچه اسم می‌کنند که به سوي ازای كل یک میلیارد تومن نیم درصد بوسيله سوگند به میزان منفعت سپرده جمع می‌گردد. همچنین قيمت تسهیلات باب این بنياد ۲۱ تا ۲۳ درصد نام آدرس‌شده است.

انتهای پیام//

[ad_2]