علیزاده: امیدوارم مدالم افتخاری برای بانوان باشد/ تو المپیک ۲۰۲۰ دیگر به سوي گردن آويز آلياژ مس و قلع خشنود نیستم

[ad_1]

علیزاده: امیدوارم مدالم افتخاری برای بانوان باشد/ در المپیک 2020 دیگر به مدال برنز قانع نیستم

به مقصد براي اعلاميه گزارشگر ورزشی خبرگزاری تسنیم، کیمیا علیزاده که كامروا شده وجود دروازه اندر المپیک ریو به طرف گردن آويز آلياژ مس و قلع يد ارتباط یابد، گفتار: علت افتخارم است که توانستم برای اولین‌مرحله برای پرش بانوان باب المپیک گردن آويز کسب کنیم. امیدوارم مدالم افتخاری برای بانوان و جمعاً آدم ایران باشد.

وی افزود: دوستدار داشتم تو فینال حاضر ناميمون و جايزه بهتری کسب کنم، ليك تو كل تاخت یک صوب سوز و حر پرنيان حجر است و یک سوی حين باختن و برد شكست و پيروزي. یک شکست تو مرتبه نیمه جراحی بینی
نهایی موجب جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد عدالت
شد از روبيدن به قصد فینال بازبمانم. فکر می‌کنم  زحماتی که برایم کشیده شده وجود، باید با کسب گردن آويز فضه پاسخ راه حل و پرسش می‌دادم، ولی به مقصد براي قصد‌مادر نرسیدم. با این آينده از اینکه انس را خندان کردم، خوشحالم.

علیزاده که به سوي‌شهرت میهمان تلفنی روی الفبا دستور كار دو و نفوس و پري آمده هستي و عدم، درب ارتباط موثر زوجین
نهایت قول: موعد‌ها تمرینات و اردوهای شاق داشتم و فکر می‌کنم باید مدتی استراحت کنم. بعد تمریناتم را برای آمادگی درب آزمايش ها بعدی به سوي فقره المپیک ۲۰۲۰ توکیو شروع می‌کنم. برای لمحه مدت المپیک، دیگر به منظور با گردن آويز آلياژ مس و قلع مقنع متقاعد نیستم و می‌خواهم برای کسب گردن آويز عسجد و سيم بجنگم. ان‌شاءالله که بتوانم انس را پاس دیگر بشاش کنم.

انتهای پیام/

علیزاده: امیدوارم مدالم افتخاری برای بانوان باشد/ در المپیک 2020 دیگر به مدال برنز قانع نیستم

[ad_2]

علیزاده: امیدوارم مدالم افتخاری برای بانوان باشد/ در المپیک 2020 دیگر به مدال برنز قانع نیستم