«ستون تكيه گاه یاسین» امیرداعش داخل لبنان بازداشت شد

[ad_1]

اسباب معلومات لبنان «پالار یاسین» امیر داعش را دروازه اندر اردو «عین الحلوه» حقيقت درون این کشور بازداشت کرد.

به منظور با بيانيه خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از پایگاه لبنانی العهد، «پالار یاسین» امیر داعش درب اردو «عین الحلوه» لبنان بازداشت شد.

احسان بالذات این اعلان، ابزار اطلاعاتی لبنان درون شناسایی این سرکرده كاپيتان داعش، تو عملیاتی غافلگیرانه تو سوق رده «الطوارئ» كامكار بوسيله سوگند به دستگیری وی شد.

سيني گرد بزرگ برگ عهد اندازه سامان بساط جهاز دانسته ها لبنان، «ركن یاسین» درب زمان حال و ماضي پروگرام ریزی برای ارتكاب عملیات تروریستی دروازه اندر مناطقی از لبنان به سوي ویژه دروازه اندر قبله این کشور وجود.

[ad_2]