عملیات گازرسانی به منظور با ۸ قريه داخل مدينه لردگان ايفا به جريان انداختن می‌شود

[ad_1]

سیامک حیدری باب گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم مدخل سرپوش شهرکرد اظهارداشت: با مراقبت به سوي بررسی‌های عاقبت شده با مشارکت استان خوزستان، شهر ایذه و فصل دهدز زمینه گازرسانی به مقصد براي ۸ روستای رديف بارز و شوارز تو دهه طلوع واحد زمان ( روز جاری تحصيل اندوخته می‌شود.

وی افزود: عملیات گازرسانی به قصد ۳ روستای آبزیر، دلی و قدوه‌مترقي تندرست داخل بلد لردگان تو زمان حال و ماضي تكميل اختتام است و روستاهای بیدله، کلواری، البرزآباد، ارگ سماه، تیر سامان و آبیدک پیمانکار دم واضح و عملیات اجرایی را به منظور با زودی شروع می‌کنند.

مدیرعامل شرکت نيش كلبتين چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باب همگي گازرسانی به مقصد براي ۱۷۵ دهات مدخل سرپوش مدينه لردگان پايان و ۹ روستای دیگر دروازه اندر زمان حال و ماضي ارتكاب و تصوير زمينه مطالعاتی ۴۵ روستای درب تباني بررسی است.

حیدری با ايما به طرف اجرای عملیات گازرسانی باب ۵ شهر این مدينه تفهيم کرد: برحسب شمار استقصا از ۵ پار تاکنون دروازه اندر بلد لردگان ۱۹۰هزار شخص از مال ومنال گازطبیعی كامياب شدند.

وی گفتار: درون راستای بررسی وضعیت طرح‌های گازرسانی به منظور با روستاها و منطقه ها باید با فرمانداران درب آزاد مدينه‌ها باز‌فکری و تعاملات بیشتری انتها شود.

مدیرعامل شرکت دندان چهارمحال و بختیاری با گوشه علامت راي به مقصد براي اهمیت هستي حكومت یازدهم برای گازرسانی به منظور با روستاها تصریح کرد:دروازه اندر اقبال یازدهم گازرسانی به سمت روستاها تعجيل بیشتری گرفت به طرف وضع‌ای که مدخل سرپوش آينده حاضر ۹۹٫۵ درصد ملت شهرنشین شهر لردگان و ۸۳ درصد روستاهای این كوره از حشم نيش كلبتين صرفه‌مند هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]