خراج گیاهخواری را تباني کم نگیرید

[ad_1]

به سوي خبر امت رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، امروزه بسیاری از آدمي، گیاهخواری را جایگزینی برای رژیم‌های غذایی پرچربی و پرکربوهیدرات می‌دانند، وليك خواندن‌ای جدید رمز می‌دهد یک رژیم گیاهی سخت و دشخوار، تامین بسیاری از ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی مهم را برای گیاهخواران غیرممکن می‌سازد.

برپايه این قرائت بررسي جدید ـ که انجمن تغذیه آلمان خاتمه داده است ـ رژیم‌های غذایی گیاهی نمی‌تواند جمهور ویتامین‌ها و ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی را که لاش برای عملکرد صحيح به طرف آنها نیاز دارد، تامین کند.

ویتامین ۱۲ B که مدخل سرپوش خصيه پرنده و لحم یافت می‌شود و امگا۳ حاضر تو ماهی‌های روغني پرروغن پيه دار بهتر، برخی ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی مهمی است که گیاهخواران درگیر کمبود آنها می‌شوند.

داخل این تحقیق آمده است: باب یک رژیم غذایی کاملا گیاهی تامین میزان دربايست برخی ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی مشکل یا غیرممکن خواهدبود و گیاهخواران باید به طرف‌كوه طور منتظم و پراكنده به مقصد براي پزشک بازگشت کرده و از توصیه کارشناسان تغذیه برای اطمینان از دریافت ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی حیاتی استعمال کنند.

به سمت فرموده کارشناسان، تامین ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی باب رژیم غذایی که هیچ‌منوال محصولات حیوانی داخل حين صرف نمی‌شود بسیار مشکل است، ليك غیرممکن نخواهد هستي و عدم. به مقصد براي خطاب شبيه ویتامین ۱۲ B که تنها مگر لاغير مدخل سرپوش حیوانات یافت می‌شود و عكس حیاتی تو شکل‌گیری زندان‌های خونی و همچنین داخل عملکرد مخ دانه دارد، اكثراً به قصد ماده ها مخدرها(هروئين و ) غذایی غیرحیوانی مانند غلات و حبوبات غنی شده جمع می‌شود. گیاهخواران همچنین می‌توانند از مکمل‌های ویتامین برای تاوان کمبود ویتامین‌هایی بهره وري کنند که باید به سوي كوه طور طبیعی از رژیم غذایی دریافت شوند.

اضافه نيكويي و سيئه صدق این، سایر ماده ها مخدرها(هروئين و ) مغذی حیوانی می‌تواند مدخل سرپوش برخی محصولات گیاهی یافت شود. به سوي آغاز حكم امگا۳ که به قصد كوه طور بسزا درون ماهی‌ها یافت می‌شود درون عدد حب‌های کتان نیز وجوددارد. با این آينده، کارشناسان می‌گویند بدبختانه نفخه دمش کردن یک رژیم غذایی کاملا گیاهی، بدون یک دستور كار‌ریزی دقیق می‌تواند عواقب بسیار جدی از كل کمبود کلسیم و تو نتیجه اختلالات قلبی به مقصد براي نفس اجاق داشته باشد.

سرچشمه: پياله جم

انتهای پیام/
 

مراجعت به قصد برگ سایر رسانه ها

[ad_2]