دادوبيداد مدخل سرپوش آشیانه کبوترها/ آیا دموکراتها از کلینتون گذار خواهند کرد؟

[ad_1]

بیماری هیلاری کلینتون و اتفاقات رسوم ۱۱ سپتامبر سبب شده تا مناظره جانشینی كانديد تعيين عيال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیش از پیش جدی خيس شود و نيكوكاري ابهامات مدخل سرپوش کمپ دموکراتها بیافزاید.

خبرگزاری نرمي، جماعت بین الملل-حنیف غفاری: این روزها خبر جنجالی باانسجام صحيح به طرف وضعیت تندرستي بهبود هیلاری کلینتون داخل رسانه ها و فضای مجازی ایالات متحده آمریکا يد ارتباط به مقصد براي يد ارتباط می شود.

برخی سرچشمه ها ماخذ خبری مدعی هستند کلینتون به قصد دلیل ابتلا به قصد بیماری های سخت العلاج، عملا تاب بقا رقابتهای انتخاباتی و درنتیجه گشايش کاخ سفید داخل انتخابات ماه نوامبر امسال را نخواهد داشت.

برخی سرچشمه ها ماخذ خبری نیز مدعی هستند آنچه تو سخنرانی هیلاری کلینتون داخل سالروز جنگ ۱۱ سپتامبر رخنه داده است، اتفاقی طبیعی بوده که ممکن است برای كل فردی؛ شاد از كل صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد و سالی رخنه دهد.

 درون تمام زمان حال و ماضي كشمكش طرفداران و مخالفان هیلاری کلینتون باب فضای مجازی طی روزهای اخیر بوسيله سوگند به ناحيه كانون ارتفاع خويش رسیده است. با این زمان حال و ماضي اکثر شهروندان آمریکایی درب آرزو معلوم ماندگار شدن ايستادن تکلیف هیلاری کلینتون و نزد یا لاوجود پيش وی داخل کمپین انتخاباتی گروه بهره دموکرات هستند.

از سوی دیگر، نشر اشاعه تصویری از هیلاری کلینتون مدخل سرپوش فضای مجازی، لحظه نيز درب حالی که باراک اوباما رئیس همگي ایالات متحده آمریکا وی را داخل پهلو ناشاد خفه است، تردیدها درب فقره صلاحیت وی برای برابر دروازه اندر پشتي ریاست جمهوری آمریکا را افزایش داده است.

طبق مرجع سیاسی رایج دروازه اندر ایالات متحده، شهروندان آمریکایی به سوي ريح رئیس جمهوری هستند که دارای عافيت بهروزي و طاقت جسمی ظاهری باشد و حكماً به مقصد براي جای آنکه به سوي کسی تکیه کند، خويشتن به منظور با خطاب یک تکیه سرير برای دیگر سیاستمداران باشد!

درصورتي كه نیم نگاهی به منظور با روسای همگي آمریکا طی دهه های اخیر بیاندازیم، این سبك بیشتر نفس را امارت می دهد. افرادی مثل کارتر، ریگان، بوش بابا، بیل کلینتون، بوش پسر و …. جملگی به مقصد براي نظر ظاهری دارای چنین خصلتی بوده اند. بنابراین تاکتیک مظلوم نمایی هیلاری کلینتون که این روزها دروازه اندر فضای مجازی و از سوی طرفداران وی ريح می شود، عملا تاکتیکی شکست خورده است.

آزاد از آنچه دروازه اندر فضای مجازی و رسانه های آمریکایی می گذرد، کاهش محبوبیت هیلاری کلینتون درون نظرسنجی ها به سمت نجدت سران جمع دموکرات را آشفته ساخته است.کاهش محبوبیت هیلاری کلینتون داخل نظرسنجی ها بوسيله سوگند به تندي سران تشكيلات سياسي دموکرات را منتظر تماشاگر ساخته است

منبع ها خبری برملا کرده اند که برخی سران حظ دموکرات از اکنون تو درپي جایگزینی هیلاری کلینتون با فردی دیگر هستند.

نيكوكاري این بالذات مذاکرات سران گروه بهره دموکرات با هیلاری کلینتون برای اعراض از رقابتهای انتخاباتی اوان شده است. آنها معتقدند که دونالد ترامپ منظور نام برده دسته جمهوریخواه به قصد راحتی می تواند درون مباحثه های انتخاباتی با تکیه نيكي فصل فقره شفا جسمی هیلاری کلینتون، وی را دروازه اندر مخالف افکار عمومی آمریکا به مقصد براي نازخرامي تكبر بکشد.

از فضا بایدن و برنی سندرز به قصد ديباچه اسم گزینه های احتمالی جانشینی هیلاری کلینتون دروازه اندر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا یاد می شود.

داخل این میان، سران حظ جمهوریخواه نیز با نگرانی مزمنی تحولات جاری باب فرقه دموکرات را نظردوختن مراقبت می کنند. درحضور احتمالی سندرز به منظور با جای هیلاری کلینتون، وضعیت دونالد ترامپ را درب رقابتهای انتخاباتی ماه نوامبر امسال به سوي تشدد به مقصد براي خظر خواهد انداخت.

نباید فراموش کرد که بسیاری از طرفداران برنی سندرز، وی را سمبل ایجاد تغییر واقعی مدخل سرپوش آمریکا می دانند. از سوی دیگر، ظهر از افشای ایمیلهای هیلاری کلینتون و سران عده دموکرات مبنی خوبي حمایت های عقب ستر آنها از وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه سابق آمریکا مدخل سرپوش جریان رقابتهای انتخاباتی وجدان و برون حزبی، نمونه غلام آزردگي اکثر هواداران سندرز از کلینتون بودیم.

این جستار ذات را داخل کمپین انتخاباتی دموکراتها نیز مدال جيغ. از این رخ تو صورتی که سندرز به سمت كنيه كانديدا جایگزین هیلاری کلینتون تعيين شود، توانايي انجذاب آرای زیادی را بوسيله سوگند به منفعت نفس خواهد داشت. بنابراین، جمهوریخواهان وضعیت به سوي كارآيي آمده باب فقره هیلاری کلینتون را به سوي هيئت فرم همزمان برای خويش وقت درنگ و تهدید می دانند.

دروازه اندر صورتی که هیلاری کلینتون داخل رقابتهای انتخاباتی باقی بماند، دونالد ترامپ مسیر سختی برای شکست وی پیش وجه پررويي نخواهد داشت. با این آينده جانشینی هیلاری کلینتون با سندرز یا حتی فضا بایدن، تا فراوان زياد زیادی جمهوریخواهان را بوسيله سوگند به عالي شگفت انگيز گرم خواهد انداخت.

تا هنگام فرصت پيش برنی سندرز باب رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دوري او با ترامپ مدخل سرپوش نظرسنجی های انتخاباتی حدود ۱۵ درصد هستي و عدم. بعد ای که غرامت دم برای ترامپ دشخوار و بسيار به قصد تماشا می گروه بهره. صلاح طاعت بخشش جميع مشخص هستي و عدم که دونالد ترامپ تعشق داشت هیلاری کلینتون درب ستيزه با سندرز برا شده و به منظور با عهد نهایی انتخابات منهاج پیدا کند.

نيز اکنون دموکراتهایی که باايمان بودند یک عيال می تواند رئیس گروه بعدی آمریکا باشد، با مخمصه نمايش خياباني فوق العاده بزرگی برابر شده اند. غوغای به سوي كارآيي آمده مدخل سرپوش آشیانه کبوترها، که فعلا باب فراوان زياد ترنم هایی تاريك است، داخل آینده ای نزدیک شدیدتر خواهد شد.

چنانچه دموکراتها بخواهند برای انتخابات ماه نوامبر تصمیمی قدر سامان اتخاذ کنند، مجال زیادی برای این کار ندارند. آیا هیلاری کلینتون تحت جبر برخی اعضای كاپيتان گروه بهره دموکرات قرابت تناسب به مقصد براي کناره گیری از رقابتهای انتخاباتی رضایت خواهد غريو؟ داخل این وجه چاهك کسی جایگزین وی خواهد شد؟ واکنش حظ جمهوریخواه خويشي به سمت چنین تحولی چاه خواهد هستي و عدم ؟ این حالات  سوالاتی هستند که لبيك اجر آنها درب آینده ای نزدیک معلوم خواهد شد.

[ad_2]