بلا منا نتیجه بی لیاقتی حکام سرخ سعود هستي و عدم

[ad_1]

سنندج – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، تصادف منا را نتیجه بی تدبیری و بی لیاقتی حکام دودمان سعود خطاب کرد.

به منظور با رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، محمد سلیمانی امروز یکشنبه باب رسوم گرامیداشت یاد شهدای ماجرا مصيبت منا که دروازه اندر مسجد مستوفا سنندج برگزار شد، گفتار: کردستان به سوي تعبیر نشيم اشل بزرگ رهبری سرزمین اهتمام های بي نور خموش و سرزمین فداکاری های برجسته است.

وی با رمز كنايه بوسيله سوگند به جایگاه استان کردستان مدخل سرپوش صحنه تدافع از انتظام اسلامی، ديباچه اسم کرد: کردستان دروازه اندر دانشپايه طول عمر های ابتدایی قيام بیش از ۵۰ شهید روحانی را درون تدافع از شايستگي های اسلام و شورش تقدیم کرده است.

وی با اشارت به سوي جلادت های انس درون مدافعه و تك از انضباط اسلامی، اظهار داشت: برای پیروزی و تمديد و محافظت تنش بازهم ۱۰۰۰ پیشمرگ مسلمان مظلومانه و غریبانه باب این رديف جانشان را قرباني کردند

وی با تلويح به منظور با نيستي ۲۰ باشي شهید درب این استان بیان کرد: بیش از ۵ الف بلبل و ۴۰۰ شهید، ۹ عندليب جان نثار و ۸۵۰ آزاد بالنده از دیگر افتخارات عوام استان کردستان داخل راستای تدافع از ترتيب اسلامی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: پار باب چنین ایامی بیش از هفت عندليب زائر مسكن حجره كردگار مظلومانه بوسيله سوگند به تاييد رسیدند و این تصادف مرتبه دیگر بی تدبیری حکام عترت سعود را برای عامه رگه انگ قسط.

وی اظهارداشت: افرادی که مدعو مسكن حجره امنيت خداوند بودند و دثار احرام پوشیده بودند نيكوكاري مرگ اتفاق بی تدبیری و بی کفایتی و سوي مدیریت حکام ال سعود جانشان را ازدست دادند.

[ad_2]