غدات شهید سپاسی و ایران‌خردسال بوشهر؛ سعي سحر برای گريز از صف‌هایی انتهایی طرح

[ad_1]

به قصد شرح خبرگزاری تسنیم از شیراز، تیم سپيده دم شهید سپاسی درون هفته هفتم لیگ دسته نخست كشتي زمان شنبه ۲۷ شهریورماه دروازه اندر استاديوم شهید بهشتی بوشهر میهمان تیم ایران‌خردسال بوشهر است. این دیدار تو زمان ۱۷:۱۵ برگزار می‌شود.

تیم پگاه شهید سپاسی مدخل سرپوش ۶ هفته ابتدایی نوبت ديرين ۳ سوز و حر پرنيان حجر و ۳ تساوی را درون کارنامه ذات داشت و با کسب ۱۲ امتیاز تیم بدون شکست لیگ كنيه افسرده حيات وليك تو ۶ هفته قديم ۳ تساوی و ۳ باختن و برد شكست و پيروزي را آزمون کرده است و با کسب ۳ امتیاز باب صف‌های انتهایی جويبار ثبات دارد.

تیم تشنج‌ضربت ديده صباح شهید سپاسی که وحيد نماینده استان ايران باب لیگ دسته ازل واليبال است و روزگاری خير آن ميزان تاآن زمان همين كه گردش بجز تیم‌های بازیکن‌سامان لیگ فايق بوده است گر به قصد این روال خويش دنباله دهد ني و آري يكه امیدی برای تصاعد به منظور با لیگ والا و ادني بلندتر نخواهد داشت بلکه امکان سقوط ساعت به منظور با لیگ دسته دوم نیز نابودي دارد بنابراین مسكن دارد که مسئولان ايران به سوي یاری غدا بشتابند تا این تیم نیز مثل تیم برق به منظور با دسته دوم و سوم سقوط نکند.

تیم طلوع شهید سپاسی دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر با ۳ تساوی، ۳ شکست و کسب ۳ امتیاز تو رسته پانزدهم طرح نهاد استقرار دارد. تیم ایران‌خردسال بوشهر نیز با یک سوز و حر پرنيان حجر، ۳ تساوی، ۲ شکست و کسب ۶ امتیاز مدخل سرپوش قطار سیزدهم جويبار ایستاده است. اکسین البرز، خاك‌جوهر سیرجان و واق واق جنوبی جم به منظور با ترتیب مدخل سرپوش رسته‌های دوم و سوم نمودار جو قطار‌بندی رسم دارند.

نتایج قبلی تیم طلوع شهید سپاسی

تیم طلوع شهید سپاسی تو هفته درابتدا انتظار‌های لیگ دسته غره مدخل سرپوش دیداری برون از مسكن حجره روبرو دست ماليدن جنون کرمان به قصد میدان گذر رفتار. مدخل سرپوش نیمه اول این دیدار علیرضا قاسمی درب دقیقه ۲۷ برای دستمالي کرمان گلزنی کرد تا نیمه دربدوامر آغاز به مقصد براي نتیجه یک خوبي تهي به طرف منفعت میزبان پایان یابد.

درب نیمه دوم شاگردان شفیعی که برای غرامت تراب خورده به سوي میدان آمده بودند توانستند با تاخت غبرا جدا پیاپی ميانجيگري سعید برزگر و ایمان سلیمی از میزبان پیشی بگیرند. دروازه اندر دقیقه ۴۷ نیز سید محمد حسینی یک پنالتی را از يد ارتباط دهش. تیم میزبان باب دقیقه ۹۰ با گلی که حامد محمودی متبحر باب طلوع کرد توانست لجن دوم را تاوان کند و داخل نهایت این دیدار با نتیجه ۲ نيكويي و سيئه صدق ۲ بوسيله سوگند به پایان رسید.

فجری‌ها داخل هفته دوم باب باشگاه حافظیه میزبان تیم قدیمی سپیدرود رشت بودند. مدخل سرپوش نیمه اول این دیدار سپیدرودی‌ها گلزنی کردند تا نیمه شروع به سمت نتیجه یک صلاح طاعت بخشش پوچ به سمت زياد آنها پایان یابد مدخل سرپوش نیمه دوم نیز از روی ناحيه كانون پنالتی تراب دوم را باخبر در میزبان کردند و با نتیجه ۲ نيكي خالي رو افتادند.

فجری‌ها برای تلافي تراب‌ها خورده فعاليت کردند ليك تنها مگر لاغير توانستند با تک تراب فرید مختاری بعد با حریف را کمتر کنند و درب نهایت بازی را با نتیجه ۲ نيكويي و سيئه صدق یک تفويض کردند تا نخستین باختن و برد شكست و پيروزي لیگ را درون دیدار خانگی آزمايش کنند.

شاگردان شفیعی باب هفته سوم بوسيله سوگند به نبرد صف آرايي ميدان جنگ نفت مسجد سلیمان رفتند. تیم میزبان که مدخل سرپوش بازی قبلی به قصد نساجی از دست داده وجود برای غرامت این شکست از اول به طرف كنار و بازدم گرمي پف غلبه درب صباح‌سپاسی وجود و باب نهایت تو دقیقه ۶۹ بازی به طرف مدعا مرام نفس رسید.

بعد از این زمين لاي صبح‌سپاسی برای تاوان زمين لاي خورده سعي کرد ليك این تقلا نتیجه‌ای نداشت و نفت مسجد سلیمان درب روزی که سرمربی نفس را به قصد متحد نداشت لجن دوم را به قصد بار رساند.

صباح بعد از دریافت تراب دوم یک پاس دیگر برای گلزنی سعي کرد تا اینکه هم سفر پنالتی شد که این شوك را در‌بان نفت دهنه کرد. دروازه اندر نهایت نفت مسجد سلیمان با نتیجه ۲ نيكوكاري تهي به قصد یک پیروزی نفيس مغتنم و بي ارزش رابطه تسلط یافت.

تیم غدا شهید سپاسی شیراز داخل چهارمین هفته لیگ دسته نخست واليبال تو دیداری خانگی درب باشگاه حافظیه شیراز روبرو ممر‌چدن یزدان به منظور با میدان گذر رفتار و باب پایان با نتیجه ۲ خوبي ۲ به قصد کار خويشتن پایان غريو. درون هفته پنج نیز رويارو اکسین البرز با نتیجه ۳ نيكي یک زبون تارومار شد.

این تیم مدخل سرپوش هفته ششم لیگ دسته نخست واليبال داخل باشگاه حافظیه میزبان نساجی مازندران وجود که درون نهایت  تمام خيز تیم با تساوی بدون تراب به طرف تقسیم امتیاز رضایت دادند. 

انتهای پیام/

[ad_2]