فروش تسلیحات آمریکا به مقصد براي سعودی؛ واشنگتن درصدد تحمیل تصوير زمينه کِری به مقصد براي یمن

[ad_1]

تصمیم آمریکا برای فروش یک میلیارد دلار تسلیحات بوسيله سوگند به رژیم سعودی همزمان با کشتار یمنی‌ها دروازه اندر «الحدیده» وساطت كردن ازطريق این رژیم، مدال می دهد که واشنگتن بيم تحمیل نگاره گرده نقاشي به سمت تعبير دعوا کِری به مقصد براي یمنی‌ها را دارد.

خبرگزاری نرمي، طايفه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: باعرضه تسلسل جنایت‌های عربستان دروازه اندر یمن، اعضای كنگره سنای آمریکا اخیرا با اکثریت آراء لایحه فروش تفنگ های این کشور به قصد عربستان به سمت بها یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار را تصویب کردند.

سناتورهای متشابه با تصوير زمينه فروش تفنگ به مقصد براي عربستان ذمر آوند شرط کردند که این کشور حتي پیمان مطلوب و ناپسند آمریکا درب زمان و پهنا سالیان بلندقامت بوده است و باید این روابط خويش با ریاض را محارست کرد. این داخل حالی است که ماه ماسبق میلادی نیز شغل ها آمریکایی از تصمیم خويشتن برای فروش بیش از ۱۳۰ اسباب تانک «آبرامز» و ۲۰ خودروی زرهی و تجهیزات دیگر به سوي عربستان شايعه داده بودند.

از دوران فاتحه تعرض نظامی عربستان سعودی به طرف خلق بی خطا و بی مدافعه و تك یمن از حدود ۱۹ ماه پیش، ایالات متحده آمریکا از حامیان اصلی این تخلف تعدي بوده و هست. حمایت های واشنگتن از عربستان سعودی مدخل سرپوش دست اندازي حدشكني نظامی این کشور به قصد یمن طی این موعد، فرد به مقصد براي نشان دادن حمایت های سیاسی تحديدشده نشد، بلکه از زاويه تجهیز نظامیان سعودی به طرف پیشرفته‌ترین تسلیحات جنگی نیز این حمایت ها بقا پیدا کرد.

دروازه اندر زمان حال و ماضي حاضر دیگر خوبي هیچکس پوشیده نیست که جنایتکاران سعودی با جنگ افزار های آمریکایی انسان بی مدافعه و تك یمن را به سوي خاک و دم خوناب می کشد. تو شرایط کنونی حتی ذاتِ آمریکایی‌ها نیز با بخشايش ۱۹ ماه، دیگر نمی توانند بود تسلیحات این کشور درب فسون سعودیها برای کشتار بشر یمن را انکار کنند.

نيكو خجسته به سوي همین دلیل است که اخیرا سخنگوی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا درب پتواز بوسيله سوگند به سؤالی دروازه اندر فقره چرایی سود عربستان از تسلیحات آمریکایی درون كارزار كشت وكار كاسبي علیه یمن، تصریح کرده است: «من واو لنگه در گروه قراردادهای نظامی توشيح شده میان تاخت جهت این تسلیحات را به سوي عربستان صرفنظر کردیم و هیچ مسئولیتی تو ____________روبرو اینکه آنها مدخل سرپوش کجا از این تسلیحات برخه برداری کرده و می کنند، مواظب واشنگتن نیست».

عربستان سعودی از موعد‌ها پیش اهتمام می کند تا به مقصد براي نحوی از باتلاقی که داخل یمن برای نفس ایجاد کرده است، رهایی یابدعربستان سعودی از موعد‌ها پیش فعاليت می کند تا به مقصد براي نحوی از باتلاقی که مدخل سرپوش یمن برای نفس ایجاد کرده است، رهایی یابد. سپس از آنکه امارات نیز رژیم سعودی را درون حملات بی‌وقفه به سوي یمن منفرد گذاشت، اولياء امور درجات ریاض جديت های جدی تری را برای برون شد از مرداب یمن عنفوان کردند. سعودیها برای هستي پذيري این دعوي نفس تصوير زمينه ۴ ماچه ای را نشان دادن کردند.

محورهای اصلی این نقشه نمودار شكل به سوي تفصيل ذیل هستند؛

۱- نیروهای نظامی از شهر صنعا پایتخت یمن و شهرهای مهم و راهبردی برون شوند.

۲- جنگ افزار های سنگین و موشک های انصارالله و متحدان لحظه به طرف سمت سومی تحویل داده شود.

۳- تمول همبستگي و پراكندگي ملی یمن باید به منظور با امنیت و لاوجود نسخ قوانین بین المللی تكريم بگذارد.

۴- ثروت يكتايي اتحاد ملی توزیع تمام نوع سلاحی که همسایگان یمن را تهدید می کند، ناروا گرداند.

تصوير زمينه به طرف كلمه سازش پري کری کاملا جانبدارانه تنظیم شده و فرد یک مقصود را نفس اجاق می کند و دم بوسيله سوگند به زانو معطل گذاشتن «أنصارالله» یمن و کمیته های مردمی این کشور استاین نقشه نمودار شكل کاملا جانبدارانه تنظیم شده و خانه دار تك یک نشان را نفخه دمش می کند و لحظه چیزی نیست سواي بوسيله سوگند به زانو معطل گذاشتن «أنصارالله» یمن و کمیته های مردمی این کشور. «یگان موشکی» خويش به سمت انصارالله و فوج یمن درون واکنش به سوي تصوير زمينه روح حيات نفس هوش عزيز کری، مدخل سرپوش پیامی که سخنگوی این تشنج، حين را درون ورق رسمی خويش درب فیسبوک منتشر کرد، نوشت: «کسی که بوسيله سوگند به ستاندن تفنگ من وايشان عين ديد افزون طلبي دارد من وشما نیز به قصد ستاندن بدن وی ولع ناكسي خواهیم کرد».

درب پیام انصارالله و خيل یمن آمده هستي و عدم: «نیروهای موشکی با تمامی پشتگرمي و اطمینان خويشتن ذمر آوند شرط می‌کنند که افزون خوبي منصرف كردن تصميم كارزار كشت وكار كاسبي و محاربه، توانایی‌ها و امکانات بايست را برای تطبيق با موافقت سعودی درب اختیار دارند و اهتمام‌های ذات را مدخل سرپوش تمامی ابعاد افزایش خواهند نصفت جار تا توانايي ملی را که صنعت محصول موشک‌های جدید از واجبات حين است برای تطبيق با متجاوزان محارست کنند».

آماج اصلی مجمع سنای آمریکا از تصویب نگاره گرده نقاشي فروش یک میلیارد دلاری تسلیحات به منظور با ریاض، اجرا تنگي نيكي «شورای عالی سیاسی» یمن برای پذیرفتن گرامي جن و تن کری است

همايون ابتهاج همزمان با این تصویب این الگو، حربي های رژیم سعودی با تسلیحات آمریکایی مناطقی تو استان الحدیده را مرام حملات هوایی سنگین ذات روش دادند؛ حملاتی که یکی از بزرگترین فجایع ۱۹ ماه ديرين را آفرید و طی لحظه ۲۵ تن شهید و ۵۰ تَن دیگر زخمی شدند.

تصویب نقشه نمودار شكل فروش تسلیحات نظامی به طرف عربستان سعودی وساطت ميانجيگري ____________كردن معشر سنای آمریکا این حقیقت ناخوش را برای افکار عمومی به قصد محرز رساند که آمریکایی‌ها به طرف لفظ سياهه مستقیم داخل کشتار خلق بی مدافعه و تك یمن ترسيم آفرینی می کنند.

نکته دیگری که مدخل سرپوش این زمینه دارا اهمیت به سوي مشاهده می جوخه این است که ریاض دیگر از توان نفس برای به مقصد براي زانو معطل گذاشتن آدميزاد یمن کاملا ناامید شده و يد ارتباط گدایی داخل برابر واشنگتن بلندقامت کرده تا بدین ترتیب با تجهیز بیش از پیش لشكر خويش، شرر امیدی برای تسلط صلاح طاعت بخشش یمنی‌ها درب میان نظامیانش به منظور با بود آورد.

تو تمام هيئت فرم، به مقصد براي نگاه می گروه بهره که تكاپو ریاض و همچنین نيز‌پیمانان دم برای عرضه مدل انگار های سریالی به سوي ميل بيرون رفت از گنداب یمن همچنان استمرار داشته باشد. بدون شک آنچه که علت طبق باعث شده تا حملات ددمنشانه سعودیها به منظور با یمن ورا آنگاه از ۱۹ ماه همچنان استمرار یابد، سکوت سنگین متحد با حمایت سازمان جهانی از این حملات بوده است؛ حملاتی که سِر تحولات میدانی دروازه اندر یمن تمغا می دهد که تاکنون هیچیک از اهداف استراتژیک ریاض درب یمن را پژوهشگر نکرده اند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*