فریدون شهبازیان مقتدا دائم ارکستر موسیقی ملی شد

[ad_1]

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اصدار حکمی فریدون شهبازیان را به سوي خطاب سركرده دائم ارکستر موسیقی ملی ایران نصب شده کرد.

به قصد بيانيه خبرگزاری عنف، علی اکبر صفی پسر مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی با اصدار حکمی فریدون شهبازیان را بوسيله سوگند به آغاز پيشوا دائم ارکستر موسیقی ملی ایران برگماشته کرد.

مدخل سرپوش گستره حکم صفی پسر آمده است:

« زبردست سرپرست درگاه آقای فریدون شهبازیان، با سلامت تعظيم

منصب رتبه و جایگاه والای جنابعالی به مقصد براي لقب ایرانی نامدار درب موسیقی، سرشناس دنيا است. خوبي این شالده بنیاد فرهنگی هنری رودکی نازش دارد که رهبری ارکستر موسیقی ملی از سوی شما پذیرفته شده است. این قدم مهم برای ارتقای جایگاه موسیقی، به قصد ویژه موسیقی سنتی و اصیل ایرانی و شکل گیری ارکستری مدون از هنرمندان شایسته کشورمان و پروگرام ریزی برای فعالیت درب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد جهانی خواهد وجود.

با آرزوی توفیق وقت و شب علاوه، امید است دروازه اندر سایه استعانت یزدان نموده روزهای پرافتخار باشیم.»

تعيين فریدون شهبازیان به سوي شهرت راهنما دائم ارکستر موسیقی ملی درون حالی است که چندی پیش فرهاد فخرالدینی مدیر هنری و امام ارکستر موسیقی ملی از این جهت کناره گیری کرده حيات.

[ad_2]