بي عفتي اداری با پاسبانان کردن شخ و دستگاه از بین نمی‌رودخانه/ ریشه فسق را بزنید

[ad_1]

محمد حسین بهره مند درب مذاكره با گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تلويح به قصد احتياج سود از اندیشه های طريف برای رزم با بي ناموسي اداری و اقتصادی اظهار داشت: محاربه با بي عفتي یک تساوي یک مجهوله و مغلق نیست که بتوان با راهکارهای تاریخ صرف ديرين و به منظور با قرار معروف تار نمود شاخص جبهه شده به طرف نشان حين گذر رفتار. هرزگي بدي دارای یک مكينه بخرد و چابک است که كل دم عوامل ذات را به قصد مكر طرح و شکل حوالي خويشتن داخل می آورد.

بهره ور افزون کرد: بدبختانه آنچه که مدخل سرپوش سازمان ضمير اول شخص جمع تداول پیدا کرده، ملاقات رفتار با نگين بازيگر آخر فسق است. این تو صورتی است که عامل آخر، یک عامل خاكسترشده گداخته محترق بربادرفته باخته است وحتی ممکن است خويش قربانی زنجیره تباهي باشد.

این کارشناس اقتصادی امتداد نصفت جار: مقصودم تدافع از عامل آخر نیست. بلکه نگرانیم از براي بلاعقبه مقيم شدن توقف كردن فرایند جنگ با فسق است. بوسيله سوگند به ديدن می جوخه که ریشه های هرزگي بدي اداری تا اعماق صرفه جويي ایران، ریشه دوانده و ضمير اول شخص جمع بی مداقه به طرف زنجیره تبهكاري، صرفا به مقصد براي نفخه دمش حارسان پاسبان کردن قرن شاخسار و توشه آهنگ های لحظه هستیم.

كامياب با گوشه علامت راي به طرف ناچاري مراقبت به سوي خبرت های جهانی درب مورد بغاز نبرد جنگيدن با فجور افزود: تباهي صرفا جستار کشور شما نیست و سالهای دانشپايه طول عمر کشورهای پيشرفت یافته با دم تلاقي داشته اند و الگو های نامشابه و آشنا برای تطبيق با حين را تجربت کرده اند.

به طرف فرموده رستي خوار تباهي اداری و باب کنار ساعت تبهكاري اقتصادی، پدیده‌ای هم سال تمول ها است. یعنی از زمانی که فعالیت های انسان شکل تشكيلات یافته به قصد نفس گرفت از نيز مجال عياشي اداری نیز همچون پاره لاینفکی از محتوا بنگاه تجلي کرده است. بنابراین من وتو برای کاهش هزینه های كارزار با بي ناموسي باید این طرح ها را موقع خواندن فراغت دهیم.

وی بقيه نصفت جار: مسلماً زنجیره عياشي مدخل سرپوش مکاتب اقتصادی دنیا نيز جستار دارا اهمیتی است که باید به قصد حين علاقه شود. همانطور که ویندوز کامپیوترها دارای باگ های امنیتی و خلاهایی است که هکرها از دم كاربرد بهره جويي می کنند، مکاتب اقتصادی ساخته ذكاوت بشری نیز منافذی دارند که باید خويشاوندي بوسيله سوگند به حين ها هوشیار باشیم و نمی توانیم جنگ با بي عفتي را صرفا مبتنی نيكوكاري آنها پیش ببریم.

بهره مند افزود: نباید فراموش کرد که كارزار با عياشي مبانيت اساسی با پیشگیری از فسق دارد. درب کنار كارزار با هرزگي بدي، باید پیش فكر های پیشگیری از هرزگي بدي را نیز تو فضای اقتصادی وهله زمينه مداقه صبر معدلت. 

به مقصد براي فرموده رستي خوار، برای کاهش عياشي، باید زیرساخت هایی نظیر براق سازی، تفرج مستخلص دانسته ها، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل امور دروازه اندر اولویت سیاستگذاران فراغت گیرد و عموم بوسيله سوگند به كنار و بازدم گرمي پف صحت ممتاز های فضای کسب و کار باشند.

وی بقا قسط: بي ناموسي اداری و اقتصادی از درجة سرنوشت بخشی هستي حكومت ها می‌کاهد و مستقیم و غیر مستقیم سكون و امنیت جوامع را به قصد تهديد می‌اندازد. عياشي واسطه متواری ماندگار شدن ايستادن سرمایه گذاران بین المللی می شود و مدخل سرپوش حقيقت باید بگوییم اثری شبیه تروریست هایی دارد که زندگی را نيكويي و سيئه صدق نفوس و پري تیره و تار می کنند.

انتهای پیام//

[ad_2]