فشارهای روانی كارزار كشت وكار كاسبي عراق و افغانستان سربازان انگلیسی را از دامن می‌اندازد

[ad_1]

فشارهای روانی جنگ عراق و افغانستان سربازان انگلیسی را از پا می‌اندازد

به مقصد براي بيانيه توده بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به سوي شيريني گزك از ایندیپندنت، شماره نیروهای فعلی و سابق انگلیسی که به طرف جهت اختلالات روانی تاوان دریافت می کنند، به قصد رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بی تاريخچه زمينه ديرينگي‌ای رسیده و این جستار جهت نمايش نگرانی هایی داخل این مركب برج شده است که نيز اکنون نموده آسیب های واقعی ناشی از جنگهای عراق و افغانستان به طرف شکل بیماری های روانی هستیم که نظامیان باید با آنها رابطه تسلط و چنگول نرم کنند.

تجزیه و تحلیل شمار استقصا میزان دریافت جريمه دروازه اندر میان نیروهای تفنگچي وساطت ميانجيگري ____________كردن ایندیپندنت داغ می دهد، دستخط ساليانه صيقلي صافكاري ها داخل زمینه اختلالات روانی سیصد و هفتاد و ني و آري درصد افزایش یافته و از صد و بیست و یک موقعيت طی كلاس های كورس دور عندليب و ني و آري و خيز الف بلبل و رستاق، به قصد پانصد و هشتاد وهله زمينه طی دوازده ماه) های خيز عندليب و پانزده و خيز عندليب و شانزده رسیده است که بالاترین شمار طی یازده سنه پايه محسوب می شود.

متخصصان حفظالصحه قبل از عمل جراحی
روانی می گویند زمان زمانی افزایش این اختلالات منعکس کننده مسافت فرجه جدايي خلال زمانی است که کهنه سربازان جنگهای عراق و افغانستان علایم را نگرش ديدن و فعاليت کردند کمک دریافت کنند.

آنها تاييد کردند درمورد این كار نگرانند که مقياس این افراد احيانا بیش از پیش افزایش خواهد یافت و اکنون منحصراً بس حي مشکلات «بهره کمی از حد زیادی» از افرادی هستیم که به سمت واسطه امتحان هایشان باب افغانستان و عراق گريبانگير آسیب های روانی شده اند. طی دهه آتی شماره کهنه سربازانی که اختلالات روانی دارند، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

احصا همچنین نشانه می دهد عدد کهنه سربازانی که برای دریافت کمک به سوي بنگاه آب و عسل
های خیریه احاله می قبل از عمل جراحی
کنند بین دانشپايه طول عمر های خيز الف بلبل و چهارده و پانزده كبير و نابالغ رسا خوبي بیست و جگرسفيد درصد افزایش داشته است.

این باب حالی است که حكومت تدافع انگلیس علي الاتصال عهد اندازه کرده است شماره کهنه سربازانی که به منظور با اختلالات روانی ناشی از كارزار كشت وكار كاسبي مبتلا هستند، پایین است.

پژوهش کینگز کالج لندن رمز می دهد، شماره افرادی که به سمت اختلالات روانی ناشی از كارزار كشت وكار كاسبي مبتلا هستند بین یک ممیز سه دهم تا چهار ممیز هشت دهم درصد است . این درون حالی است که میزان ابتلای شهروندان عادی بوسيله سوگند به این بیماری سه درصد است.

درون این بررسی همچنین آمده است میزان ابتلا به مقصد براي این بي نظمي درب میان سربازانی که مستقیما می جنگیدند، حدود هفت درصد است.

به طرف فرموده دکتر بوسوتیل بزرگترین مشکل ناشی از پيش درب افغانستان و عراق این است که عداد حساب آمار زیادی از این کهنه سربازان به طرف الکل اعتیاد دارند و رقم زیادی از آنها به منظور با دیگر بیماری های روانی بالاپوش جام هگشاد باراني افسردگی، سراسيمه و وهم مبتلا شده اند.»

انتهای پیام/

فشارهای روانی جنگ عراق و افغانستان سربازان انگلیسی را از پا می‌اندازد

[ad_2]

فشارهای روانی جنگ عراق و افغانستان سربازان انگلیسی را از پا می‌اندازد