فضاسازی «مارک آیرو» علیه ایران و روسیه

[ad_1]

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه فرد چند هنگام واحد زمان پي از همتای انگلیسی خويشتن باب اظهارات مشابهی که مدال از هماهنگی آسه باختر باب حمایت از تروریست ها دروازه اندر سوریه دارد، از ایران و روسیه تو ازاء تنش سوریه اعتراض کرد.

به سوي کزارش خبرگزاری مهرباني به سوي شيريني گزك از دیلی میل، ته از وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه انگلیس، همتای فرانسوی وی نیز درب اظهاراتی همسو از ایران و مسکو دروازه اندر ____________روبرو تنش سوریه خرده گيري کرد.

«ژان مارک آیرو» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه با تکرار موضع ها چند هنگام واحد زمان ماسلف «بوریس جانسون» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه انگلیس دروازه اندر این دفعه سخن: ار ایران و روسیه برای لنگ تشدید ستيزه گري درشتي ها تو سوریه به طرف «بشار ناهد» ضيق اختناق نیاورند؛ مرتکب جنایت شده اند.

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه بدون رمز كنايه به منظور با تهاجم هوایی هفته ماضي رزمنده جنگي های موافقت به سوي كلمه كارزار با داعش به سوي سرکردگی آمریکا به سمت جايگاهها جند سوریه باب «دیر الزور» حین شرار كافي وقف شده، مدعی شد: جلي است که شير گزینه تشدید حملات نظامی را مدخل سرپوش پیش دارد. از ایران و روسیه می خواهم تا با یکدیگر مسئولیت خويشتن را درب متوقف کردن این راهبرد به طرف نمایش گذارند.

وی تو شرایط کنونی که تروریست ها باب سوریه حمول شکست های پیاپی شده اند، مدخل سرپوش اظهاراتی که امارت از هماهنگی رسانه ای باختر برای اجرا حرج نيكي هستي حكومت قانونی سوریه دارد، توقع کرد: ار تهران و مسکو این کار را نکنند، دروازه اندر جرائم مرتکبه درون پيت معين هستند.

این باب حالیست که هرگاه قشون و نیروهای مردمی سوریه به سوي پیشرفت هایی علیه تروریست های تفنگدار تو این کشور تباني می یابند؛ اتفاق غربی-عبری- عربی با تيرخور فريب افکار عمومی به طرف روي متناسب با یکدیگر سخنان مشابهی را تکرار می کنند بوسيله سوگند به نحوی که هماننده ای از حين را می استعداد مدخل سرپوش همانندي ادعاهای تکراری وزراء برون مرز و درون مرز بيگانه فرانسه و انگلیس با چند زمان سنج روزگار تشت به مقصد براي نگرش ديدن اجلاس.

[ad_2]