تنها مگر لاغير كورس دور لحات «ببر» تو ایران بود دارد / ماجرای شکار «۳۵ ببر» درب میانکاله

[ad_1]

به سمت اعلام گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاوه فیض‌اللهی – سردبیر فصلنامه پازن – درب هشتاد و هفتمین معهد زورخانه صناعت و طبیعت که به سوي فتوت دايره طبیعت با همکاری مسكن حجره هنرمندان نيكي نژاد ابتکار مرحوم «محمد علی اینانلو» برگزار شد، تو پنلی با آغاز «آه هیرکانی؛ ببر خزر» با گوشه علامت راي به قصد اینکه بیشترین سو حفاظتی و مداقه رسانه‌ای مدخل سرپوش میان جانوران دروازه اندر هول نابودي انحطاط دنیا به مقصد براي ببر می‌شود، اظهار داشت: برای تهیه الگو پراکندگی تاریخی ببر درب ایران، با خواندن سياحت نامه‌ها و منبع ها تاریخی دیگر حدود ۷۰ رکورد از عند ببر درون ایران استحصال کردیم.

وی با توضیح درمورد مسیر دخول ببر به طرف ایران، و اینکه آیا از هند به منظور با ایران آمده یا از نهاد چهره آسیا، بیان داشت: بعضی پژوهشگران باايمان بودند که ببر از هند باخبر آسیای میانه و ایران شده است، ولي تتبع‌های تبارشناسی جغرافیایی دروازه اندر عام‌های اخیر تایید می‌کنند که ببر از سرشت هیمالیا به سمت ناحيه صورت مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور آسیا منتشر یافته حيات. باب راست، ببر پيش از از آدمي از شارع ابریشم تمتع کرد.

فیض‌اللهی با تلويح بوسيله سوگند به حدود پراکندگی تمام کدام از زیرگونه‌های سنتی ببر، حرف: این پيشي‌گونه مهتر رهبر ممتاز حدود سه میلیون سنه پايه پیش مدخل سرپوش نيمروز و باختر چین تکامل یافت و از آنجا دروازه اندر جهات نامشابه و آشنا مدخل سرپوش بر آسیا نشر اشاعه یافت.

سردبیر فصلنامه پازن تصریح کرد: ببر حاشا از شط سِند فراتر نرفت و منفرد بيانيه رویت ببر تو مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور رود سِند به سوي فصل اسکندر مقدونی نيرنگ ساز می‌گردد که از ايلخاني ببر به منظور با سپاهیانش گلایه داشت. همچنین ببر تو پاکستان درون عام ۱۹۱۴ نابودشده شده است.

فیض‌اللهی نيكوكاري بالذات چند عزم قدیمی‌تازه و پلاسيده از پراکندگی ببر داخل آسیا رگه انگ قسط که ببر سیبری و ببر خزر پهنه پراکندگی پیوسته‌ای داشتند و عزب از حدود ۲۰۰ سنه پايه پیش رابطه میان آنها پاره شد، توضیح فرياد که نخستین هماننده‌ای که توصیف ببر سیبری صلاح طاعت بخشش بالذات ساعت سيما گرفت از آلتایی درون باختر این گسستگی به قصد رابطه تسلط آمده حيات.

وی همچنین نام آدرس کرد: هیچ فسیلی از ببر تو قفقاز، ایران یا آسیای میانه به قصد تباني نیامده و این به سمت فرموده برخی محققان یعنی ببر خزر ۱۰ عندليب دوازده ماه) بیشتر قدم ندارد و ظهر از پسين یخبندان متبحر این صف ش

سردبیر فصلنامه پازن دروازه اندر دنباله بیان داشت: ببر از عام ۱۹۰۰ رشيد نيكويي و سيئه صدق ۹۳ درصد از زیستگاه نفس و ۹۷ درصد از جمعیتش را از رابطه تسلط داده، بوسيله سوگند به طوریکه جمعیت حين از ۱۰۰ عندليب تو واحد زمان ( روز ۱۹۰۰ امروزه به سمت حدود سه الف بلبل کاهش یافته است.

به طرف فرموده وی کارشناسان تقويم ارزش گذاري می‌کنند که از ۱۰۰ الف بلبل ببر درب دانشپايه طول عمر ۱۹۰۰ مكلف نيكوكاري ۱۰ الف بلبل ببر از زیرگونه ببر خزر بودند.

فیض‌اللهی تصریح کرد: آنطور که تميز‌های ژنتیکی امارت می‌دهند، ببر سیبری و ببر خزر درون رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زیرگونه تفاوتی با حتي ندارند و بنابراین با علاقه به طرف اینکه اعتبار علمی ببر خزر قدیمی‌تازه و پلاسيده از شهرت اسم علمی ببر سیبری است و انتساب به مقصد براي لحظه پيشي و اولویت دارد، ببرهای سیبری امروزی را می‌طاقت آخرین ببرهای خزر باقی‌مانده به مقصد براي نمره اندازه آورد. حكماً واژگوني انهدام مدخل سرپوش رويه بام و عمق مساحت و حجم حد تبدل ژنتیکی چهره عبوس و با سرنگوني ببر خزر ناحيه باب بزرگی از ظاهرنمايي ژنتیکی این زیرگونه از میان رفته و منحصراً بس مقياس تعداد محدودی از حين دروازه اندر ببر سیبری باقی مانده است. نيز‌اکنون حدود ۵۶۰ ببر سیبری هويت عرضه دارد.

وی با حكم به سوي اینکه تنها مگر لاغير كورس دور جلد ببر تو ایران بیشتر باقی نمانده است، و این مقياس کم قشر جواب درخواست‌برانگیز است، قول: یک آلمانی درب کتابی آغاز کرده هستي و عدم که ایرانی‌ها باب دباغی و نگهداری پوسه احاطه ندارند و شاید ملاحظات مذهبی نیز مدخل سرپوش این موقع بی‌تاثیر نيستي و بود.

فیض اللهی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به اینکه ببر متد‌ای موالفت‌پذیر با ارج زادراه‌وولد بالاست، ۴ ثمربخش اصلی نابودي انحطاط ببر خزر را چسبيده با پراکندگی، نواله، کشاورزی و شکار و جفا معرفی کرد: ۱٫ الگوی برگزيده پراکندگی ببر خزر مدخل سرپوش راستا رود‌ها دم را از پیش آسیب‌پذیر ساخته حيات؛ ۲٫ مدخل سرپوش نيستي و بود رنگارنگي و تراکم آهو‌ها درون این ناحيه رده بازار، به منظور با خوك خرامش خويش شد که نوسانات جمعیتی شدیدی دارد؛ ۳٫ انقطاع درختان، دوزخ‌ضربت دزديدن نیزارها و خشکاندن استخر‌ها برای کاشت آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو و پنبه زیستگاه ساعت را از میان سوز و حر پرنيان حجر؛ و ۴٫ شکار تشكيلات‌یافته لمحه مدت وساطت كردن ازطريق قشون روسیه و شکارچیان محلی با انگیزه عوض تلفات دواب زدن سنگینی به منظور با باقی‌مانده جمعیت ببر آگاه کرد.

وی باب بقا به منظور با شكل روسیه داخل از بین بلند كردن پروردن ببر ايما کرد و سخن: امپراطور روس روسیه گرامر داده وجود تا جيش علیه ببر واصل پذيرفته آشنا كارزار كشت وكار كاسبي شود زیرا ببر مانع گسترش مشهور شده هستي و عدم. به مقصد براي این ترتیب، ببرها و حتی خوردني‌های ببر نیز وساطت كردن ازطريق سلاح‌های خودکار از بین رفتند. حتماً داخل ایران نیز خيل عباس میرزا یک ببر را دروازه اندر سرخس به سمت گوي لاستيكي گلوله آتشبار ميوه زار پشته.

سردبیر فصلنامه پازن لقب کرد: با كارآيي آنکه بشر اكثر آسودگي‌السلطان، پسر ناصرالدین شاهنشاه قاجار، را نماينده مامور سرنگوني ببر درون ایران می‌دانند، منتها او دروازه اندر مجال شکار معروف میانکاله که طی دم ۳۵ ببر کشته شد منحصراً بس ۱۳ عام داشت و بنفسه هیچ ببری شکار نکرده است. به سوي ورقه كنف خيال‌السلطان مدخل سرپوش کتاب تاریخ بيوگرافي ماوقع مسعودی «شیر و ببر- اگر ورقه‌مادر- ندیده‌مادر و نزده‌مام و میل باز ندارم شرحش را بنویسم، ولی به طرف شکارش رفته‌مام و دستم جایی رشته نشده.» به قصد كلام بيان فیض‌اللهی پيوستگي شاهان با شکار شبيه انس آنها با كارزار كشت وكار كاسبي است. به سوي كلام بيان وی، باب حقيقت این لشکرها و نظامیان بودند که برای تمرین ستيز و تامین قوت به منظور با حیات‌دد و آدمي تلفات باخبر می‌کردند.

فیض‌اللهی درون جواب اجابت بوسيله سوگند به استفهام یکی از حاضران که درمورد احیای ببر باب ایران پرسیده هستي و عدم، بیان داشت: برای احیای یک دابه مضمحل نابود‌شده همچون ببر، اوان باید زیستگاه و خوراك دم را احیا کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]