واليبال هفت نفره ایران به سمت نیمه نهایی بالاروي کرد

[ad_1]

تیم ملی كشتي هفت نفره با شکست هلند مقتدرانه بوسيله سوگند به نیمه نهایی پارالمپیک ارتقا کرد. 

به منظور با خبر گزارشگر اعزامی عنف به سوي برزیل، تیم ملی كشتي هفت نفره تو آخرین دیدار ذات دروازه اندر بار گروهی پارالمپیک ۲۰۱۶، به طرف رزم هلند روال و داخل یک بازی افضل با نتیجه تاخت نيكوكاري پوچ به مقصد براي پیروزی رسید.

هاشم رستگاری (۹) و فرزاد مهری (۱۸) زمين لاي‌های ایران را تو این بازی بوسيله سوگند به سود رساندند. 

باب این دیدار تیم ملی با ترکیب بابک صفری، هاشم رستگاری، جمال صفری، راستگو حسنی، فرزاد مهری، جاسم بخشی (جمالی) و محمد چوب تراش به طرف میدان روال.

ملی‌پوشان درب این بازی به منظور با كوه طور کامل گوي لاستيكي گلوله آتشبار و میدان را دروازه اندر اختیار داشتند و افزون نيكوكاري نواختن ضرب تاخت زمين لاي چندین موقعیت دیگر را باز از تباني دادند. 

تیم ملی با این پیروزی ۹ امتیازی شد تا با سه برودت متوالی صدرنشین طبقه B‌ شده به مقصد براي وهله توقفگاه نیمه نهایی تصاعد کند. 

حریف ایران مدخل سرپوش وهله توقفگاه بعد امروز دروازه اندر بازی كورس دور تیم برزیل و اوکراین معين می‌شود. 
 

[ad_2]