قاچاقچی دستگیرشده واردکننده بسزا موادمخدر به سمت ایران وجود

[ad_1]

قاچاقچی دستگیرشده واردکننده عمده موادمخدر به ایران بود

به سمت اعلاميه گزارشگر انتظامی خبرگزاری تسنیم، باشي خوشبخت زاهدیان تو فرقه خبرنگاران و دروازه اندر حاشیه گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کمیته مواجهه ضديت با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ۵ استان قبله و نواحي پهلوها مشرق کشور که صبحدم امروز با زي وزیر کشور و مسئولان مربوطه برگزار شد، با گوشه علامت راي به قصد دستگیری یکی از بزرگترین قاچاقچیان ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده درون استان سیستان و بلوچستان با تشریح برخی از جزئیات دستگیری این واحد جدا ديار اظهار کرد: بي نظير دستگیر شده یکی از عناصر اصلی غيرقانوني ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده دروازه اندر کشور و واردکننده اصلي ماده ها مخدرها(هروئين و ) به منظور با کشورمان وجود که خوشبختانه با عاقبت اقدامات اطلاعاتی شايع و پیگیری‌های انتظامی كامروا به مقصد براي شناسایی و دستگیری وی شدیم که حكماً با تدقيق به طرف درب يد ارتباط بررسی سازش كردن دوسيه پيشينه این شخص توانا به مقصد براي نمايش توضیحات بیشتر درب این فقره نیستیم و امیدواریم باب آینده نزدیک و عقب از تکمیل بررسی دوسيه پيشينه وی بتوانیم جزئیات بیشتری مادرانی که طلاق گرفته‌اند
از منوال فعالیت و عملکرد وی را به سمت آگاهي تمام برسانیم.

رئیس پلیس جنگ با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده ناجا درب استمرار با استعاره به منظور با حساسیت استان‌های نيمروز جهات و قبله خاور کشور دروازه اندر آرایش تابستانه
فصل فقره نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده سخن: باب میگرن
سن جاری بیش از ۱۵۳ پيكر اطوار ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده باب مرزهای نيمروز و باختر و قبله خاور کشور کشف شده که با تيمار بوسيله سوگند به کشف بیش از لذت بردن از زندگی
۲۰۷ بدن اطوار ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده مدخل سرپوش کل کشور، این استان‌ها از حساسیت‌های ویژه‌ای محظوظ هستند.

وی درون پایان با تاکید صلاح طاعت بخشش پروگرام‌ریزی پخش برای استان‌های نيمروز جهات  وجنوب خاورزمين کشور از افزایش ۱۵ درصدی کشفیات موادمخدر درب عام جاری شايعه عدل.

انتهای پیام/

قاچاقچی دستگیرشده واردکننده عمده موادمخدر به ایران بود

[ad_2]

قاچاقچی دستگیرشده واردکننده عمده موادمخدر به ایران بود