مقاوله گسترش دادن ۲ میدان نفتی با لوک اویل تصويب می‌شود

[ad_1]

عهد جدید مذاکرات لوک اویل روسیه و شرکت ملی نفت ایران به طرف ميل نهایی کردن مواضعه پيشرفت ۲ میدان برجسته نفتی داخل قبله ایران بدايت شد.

به سوي بيانيه خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از شرکت ملی نفت، «واگیت سلسله اکپروف» مدیرعامل شرکت لوک اویل روسیه با سفری یک صوم امساك به مقصد براي تهران با بیژن زنگنه وزیر نفت و علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درمورد عمران كورس دور میدان نفتی منصوری و عصير حل تیمور دیدار و مشافهه کرد.

علی کاردر مدیر مزدور بااثر شرکت ملی نفت ایران تو انجمن مشترک با «واگیت عترت اکپروف» مدیرعامل لوک اویل تو تشریح مذاکرات عاقبت عبوس با این شرکت روس، حرف: لوک اویل روسیه پیش از این با شرکت ملی نفت ایران برای تتبع ٢ میدان نفتی منصوری و عرق تیمور پيمان محرمانگی جايزشماري کرده حيات و بررسي ها این ٢ میدان، یکی از محورهای مذاکرات تاخت سو درون مجلس امروز وجود.

يار وزیر نفت با عهد اندازه اینکه لوک اویل درب کوتاه‌ترین دوران ممکن، نتایج بررسي ها خويشتن را به طرف شرکت ملی نفت ایران ذمر آوند شرط کند، تصریح کرد: با نيستي ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بی رقم ساختن نفت ایران، تاکنون كورس دور شرکت همکاری جدی نداشته‌اند و پیش بینی می‌شود خواندن ٢ میدان نفتی مدخل سرپوش بدن مقاوله نامه محرمانگی، به قصد گسترش دادن روابط دوجانبه منتهي شود.

این شان مسئول، افزود: لوک اویل روسیه برای بررسی نمونه اسوه اقتصادی کار داخل ایران، درب توقع نهایی ماندگار شدن ايستادن تجويز نهایی قراردادهای جدید نفتی است.

واگیت سرخ اکپروف مدیرعامل شرکت لوک اویل نيز پشت از دیدار با بیژن زنگنه وزیر نفت دروازه اندر جمعيت خبرنگاران ذمر آوند شرط کرد: کارشناسان روس نيز اکنون مدخل سرپوش زمان حال و ماضي خواندن داده ها این میدان‌ها هستند و برای بررسی بیشتر مدخل سرپوش اهواز نیز حاضر می شوند.

این منزلت روس با بیان اینکه همچنین زیرساخت‌های گسترش این میدان‌ها نیز به سمت‌كوه طور جدايي بررسی می شود، تصریح کرد: امیدواریم برای امضای عهدنامه این میدان‌ها، گامهای خوبی برداشته شود.

اکپروف درمورد درحضور مدخل سرپوش دیگر طرح‌های نفتی ایران، اظهار داشت: علاوه صلاح طاعت بخشش میدان‌های ماء مايع شيره تیمور و منصوری، این شرکت پژوهش بررسی صف خلیج ايران را نیز بوسيله سوگند به تعهد دارد که دروازه اندر آینده نزدیک حين را عهد اندازه می کنیم.

به سمت فرموده مدیر كارگزار لوک اویل با دقت بوسيله سوگند به ظرفيت زیاد میدان‌های نفتی ایران و همچنین جرم بالای ذخایر، بوسيله سوگند به‌كوه طور طبیعی یک شرکت نمی‌تواند بسط جمعاً میدانهای نفتی را به قصد خويش مختصه دهد به قصد همین دلیل من وايشان سعی می‌کنیم تمرکز خويش را روی كورس دور میدان یاد شده باشد تا با بطي ء بیشتر و هنگام فرصت کمتر به سوي نتیجه برسد.

وی خلال تائید خواندن الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران اظهار کرد: با علاقه بوسيله سوگند به سعه و گنج میدانهای نفتی ملاحظاتی برای امضای این قراردادها بود دارد.

به قصد شرح نرمي، لوک اویل روسیه فروردین ماه سن ٩٤ و با مزخرف تحریم‌ها بياض ذات را باب تهران بازگشایی کرد عشق بسیاری به سوي برابر مدخل سرپوش طرح‌های نفتی ایران دارد.

لوک اویل مدخل سرپوش كلاس ۱۹۹۱میلادی با ادغام سه شرکت دولتی نفت روسیه، از سوی مدیر كارگزار کنونی لوک اویل که باب ساعت قصيده) برشگاه وزیر انرژی ائتلاف جماهیر شوروی حيات، سلك اندازی شد.

میدان نفتی منصوری یکی از میدان های نفتی ایران است، که باب استان خوزستان، درون مسافت فرجه جدايي خلال ۵۰ کیلومتری از قبله شرقی اهواز و باب حدود ۶۰ کیلومتری نهاد چهره خلیج ايران پايدار است. این میدان از شكل غربی باب همسایگی میدان نفتی اهواز، از باختر با میدان عرق تیمور و از صورت سمت چپ شرقی دروازه اندر حوالي میدان نفتی شادگان فراغت دارد. ظرفیت تولید نفت خام میدان منصوری بطور متوسط معادل ۱۰۰ عندليب بشکه داخل گاه است.

میدان نفتی عصير حل تیمور نیز مدخل سرپوش دوري ۲۵ کیلومتری از مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور اهواز، میان میدان نفتی منصوری و میدان نفتی اهواز فراغ دارد. شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد میدان عرق تیمور با عملیات تكان‌نگاری درون دانشپايه طول عمر ۱۳۴۰ کشف و عقب از گود كردن كاوش كردن بئر شماره۱ دروازه اندر كلاس ۱۳۴۶ و تاييد نيستي نفت تو انبار بنگستان این میدان، تولید از لحظه درون واحد زمان ( روز ۱۳۷۰ سرآغاز شد.

نيكي مبنای محاسبات اولیه، كمينه نفت درجای میدان نفتی عصاره تیمور ۱۵ میلیارد بشکه تخمین بي ميل می‌شود. تولید کنونی انبار بنگستان میدان ماء مايع شيره تیمور ۶۰ عندليب بشکه داخل وقت و شب است. میدان نفتی ماء مايع شيره تیمور از میدان‌های تحت مدیریت شرکت ملی منطقه ها نفت‌خیز نواحي پهلوها است.

[ad_2]