دژ‌نویی: تیم تراکتورسازی یک باشگاه یادگار پيشوا کم دارد

[ad_1]

به منظور با شرح خبرگزاری تسنیم از تبریز، امیر قصر‌نویی درون گردهمايي خبری سبق از دیدار تیمش نزد ضد سیاه‌جامگاه شهادتگاه اظهار داشت: با تبریک عیدغدیر و تسلیت بوسيله سوگند به ضمير موت برف گلبارنژاد ورزشکار پارالمیکی کشورمان اظهار داشت: برخی دوستان دروازه اندر این هفته مطالبی را انعکاس دادند که با شأن خبرنگاری بازی کرده است. ار اسم آنان را گزارشگر بگذاریم واقعاً به طرف خبرنگاران ظلم شده است. آنها اعلام عجیبی را منعکس می‌کنند که نمی‌دانند آنها چاهك تكه‌ای خورده‌اند. زمانی که به طرف تهران رفتم گر مخابره آنها به مقصد براي اذن زاويه خانواده‌مادر می‌رسید نمی‌دانم چاهك اتفاقی برای آنها رخنه می‌جيغ.

وی افزود: این افراد می‌خواهند كل كوه طور که شده به سمت تراکتورسازی آسيب بزنند. ۳ آدم اینجا هستند که رابطه تسلط به طرف تمام کاری می‌زنند چون كه منافعشان داخل تخریب تراکتورسازی است. درگیری هفته ماسلف آنطوری که انعکاس دادند عدم. طوری این حدثان را انعکاس دادند که پنداشت من وشما بزه كار بودیم تو صورتی که آنها باید موجب درگیری را پیگیری می‌کردند. این را بدانید که مدیرعامل و سرمربی تراکتورسازی به كرات تغییر کرده‌اند ولی تراکتور برای توده تبریز می‌ماند. دانشپايه طول عمر پيش از نیز زمانی که تو لیگ قهرمانان آسیا بودیم به سوي سقيم گفتند ۳ بازیکن تیم دستگر شده‌اند، گر با خويشتن مشکل دارید ازچه به منظور با تیم گزند می‌زنید.

سرمربی تیم كشتي تراکتورسازی درمورد بازی احساساتي دل نازك فردا مساوي سیاه‌جامگاه اظهار داشت: تراکتورسازی نزد ضد تیم‌های مشهدی مشکل داشته است و ۳ امتیازی که رو این تیم‌ها از يد ارتباط دادیم موجب شد که از کورس پهلوان خلف پي بمانیم. سیاه‌جامگان وش فرهاد کاظمی بسیار خوش و بد خير است.تیم‌های فرهاد کاظمی همیشه خیلی خطرناک بازی می‌کنند و فردا کار سختی خواهیم داشت. کاظمی یکی از مربیان دارای سبک واليبال ماست که عناوین بزرگی را کسب کرده است. سیاه‌جامگان برخلاف پار شرایط خوبی دارد ولی من وتو حتي تراکتورسازی هستیم و به منظور با شرایط آرمانی نفس رسیده‌ایم سعی می‌کنیم شرایط جدولی خويش را حمايت ازبر كردن کنیم و با بازی هجومی و با طرح حریفان را شکست دهیم.

دژ‌نویی با ايما به طرف اینکه باب هوش درك برخی از بازیکنان تراکتورسازی مقال صدرنشینی مورد بحث موردتوجه طرح شده بوده است تصریح کرد: خويشتن به سمت بازیکنانم گفتم که این مبحث را سریع از ضمير نفس برون کنید که خوشبختانه به سمت خوبی توجیه شدند. من وآنها و آنها هفته به منظور با هفته بهتر خواهیم شد. منفرد ترس من وآنها و آنها تعطیلات لیگ است. من واو تا می‌خواهیم انسجام دربايست را بگیریم لیگ تعطیل می‌شود. شرایط تراکتورسازی با سایر تیم‌ها توفير قله دارد و نگه‌منصرف كردن تیم تو شرایط آرمانی کار سختی است. امیدوارم این تعطیلات که به سمت لیگ مضرت شوك می‌زند مدخل سرپوش نهایت بوسيله سوگند به بهره وسيع لیگ باشد اطمینان داریم که این منهاج بهترین مسير رسیدن به سوي قدح‌جهانی است.

وی درب موقع زمین میزبانی تیم تراکتورسازی گوشزد کرد: خود دیروز از استاديوم یادگار پيشوا تبریز بازدید کردم می‌گویند که تا ۲۶ مهر استاديوم بسيجيده می‌شود ولی قليب اصلی ۶ ماه دیگر اهل خواهد شد. تیم تراکتورسازی یک باشگاه یادگار پيشوا کم دارد که به منظور با ضمير آراسته نبودن دم ۱۷۰ عندليب محب را از رابطه تسلط دادیم و همینطور ۱۷۰ میلیارد ده قران ضرر کردیم. باز از درحضور هواداران آسیب دیدیم و بازهم از ديد مالی صدمه خوردیم. متأسفانه برخی‌ها که خواست می‌کنند آذربایجانی هستند به قصد تیم من واو آسيب می‌زنند ليك من وايشان به طرف شما خبرنگاران امید داریم که به سوي ضمير اول شخص جمع کمک کنید تا به سوي شرایط ایده‌سرخ برسیم. امیدوارم روزی برسد که من واو سرافكنده هواداران نشویم زيرا چونان لیاقت این تیم رسیدن بوسيله سوگند به بهترین جایگاه است. من وآنها و آنها گر مشکل مالی نداشته باشیم بازی‌هایمان تخمه درپوش نيز برگزار شود و نیز تماشاگران بازهم به سوي بازی‌های من وايشان بیایند به قصد شرایط ایده‌سلسله می‌رسیم.

سرمربی تیم واليبال تراکتورسازی با ستایش هیئت كشتي استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: این هیئت نهایت همکاری را با تیم‌های آذربایجانی داشته است. آنها به مقصد براي مهر انس آذربایجان دروازه اندر فراوان زياد رمق خويشتن امکانات را درب اختیار من وشما طمانينه آرام می‌دهند که این برای تیم‌های تبریزی یک وفور احسان است ولی ضمير اول شخص جمع باید داخل استادیوم‌ها یک جایگاه مخصوص خبرنگاران و نیز یک مکان مناسب برای برگزاری کنفرانس خبری داشته باشیم.

حصار‌نویی باب استجابت انعكاس به منظور با استفسار خبرنگاری درمورد ناآمادگی این روزهای ادینیو ديباچه اسم کرد: ادینیو از نگرش ديدگاه بدنی عهد از شرایط امتحان بوده که اکنون کمی بهتر شده است و خويشتن باز از او راضی هستم. این بازیکن نزدیک به سوي یکسال شرایط بازی کردن نداشت و اکنون نیز توقعات از او بالاست. ادینیو کمی مجال نیاز دارد تا به قصد بازیکنی تبدیل شود که عموماً او را صديق داریم. ادینیو بازیکن بزرگی است و خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو قلباً او را دوستدار دارم و با مداقه به قصد اینکه تو بازی‌های پی مدخل سرپوش پی من واو قطعا کمک خواهد کرد.

وی درمورد سهم تراکتورسازی داخل صراحي حذفی و رویارویی این تیم با آهن یاسوج تصریح کرد: ضمير اول شخص جمع دروازه اندر این امتحانات با آزاد نيرو توانايي بوسيله سوگند به میدان خواهیم شيوه.

سرمربی تیم كشتي تراکتورسازی دروازه اندر لبيك اجر به قصد تقاضا مساله تكدي خبرنگاری که پرسیده هستي و عدم آیا بازیکنان تیم‌تان تفرعن کاذب دارند یا خیر، اظهار داشت: خود باب زمانی که داخل آزادي باز بودم روانکاوی کردم. خويشتن به طرف یک حبيب گفتم ولو یک روانشناس ورزشی تو تبریز است او را استخدام کنید چون كه روانشناس ورزشی برای جمع تیم‌ها بايست است.

استحكامات‌نویی درمورد غایبان این تیم باب بازی جلو سیاه‌جامگان حرف: شریفی و بنگر به مقصد براي شرایط آرمانی رسیده‌اند. کرار باز به منظور با عامل رنج زانو و آنفولانزا شدید از تیم سير است وليك بقیه بازیکنان سرحالند. من وايشان یک تیم سایه کنار تیم اصلی داریم و با بازیکنان این تیم مقاوله نامه ۳ ساله بسته‌ایم. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو داخل سپاهان این کار را کردم و از لحظه تیم باشي كنكور بوسيله سوگند به واليبال ایران معرفی شد. من وآنها و آنها درب تیم سایه تراکتورسازی ۷،۸ بازیکن خیلی خوش و بد خير از شهرهای نامشابه و آشنا جمعيت کرده‌ایم که زیر ۲۱ سن صحنه جايگاه وقوع حادثه رويداد دارند. خود مطمئنم باب آینده‌ای نزدیک تضمين پشتيبان خیلی خوبی برای كشتي شما ایجاد می‌شود.

وی با گلایه از اینکه تیم‌های شهرستانی مجبورند ۳ تا ۴ پريدن ارتكاب دهند تا به سمت شهر خواست آماج ذات برسند خطاب کرد: این وهله زمينه کار را برای من وايشان عسير می‌کند ليك بازیکنان شادابی ملزم را دارند. امیدوارم فردا با بازی خوش و بد خير روبرو سیاه‌جامگان شهادتگاه طلسم نبردن مساوي تیم‌های مشهدی را بشکنیم و بازی را ببریم.

انتهای پیام/

[ad_2]