قیمت اقسام سکه و مقام ارژن درون راسته گاه سه‌شنبه

[ad_1]

قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه

نمودار جو قیمت اطوار سکه و سعر ارج يوم دوره سه‌شنبه مدخل سرپوش راسته منتشر شد.

به طرف بيانيه گزارشگر مهرباني، ارج فروش تمام فقره لخت بخش سکه كامل يكدست نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه الگو جدید امروز سه‌شنبه مدخل سرپوش راسته، یک میلیون و ۱۱۷ عندليب ده ريال، نقش قدیم یک میلیون و ۱۱۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۵۹ الف بلبل ده ريال، منزل برزن سکه ۲۸۹ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان عهد اندازه شد.

همچنین قيمت تمام خونگرم طلای صفرا پژمرده ۱۸ عیار دروازه اندر رسته داخلی ۱۱۳ عندليب و ۵۴۱ تومن و قيمت تمام اونس ذهب درون بازارهای جهانی ۱۳۴۰ دلار است.

درون همین آينده، ارزش كل دلار وارسته برای فروش ۳۵۴۰ ده قران، تمام یورو را ۴۰۳۱ ده ريال، تمام پوند را ۴۶۶۳ تومن، لیر ترکیه ۱۲۲۷ و آشفته امارات را ۹۷۰ ده ريال عهد اندازه کردند.

نمودار جو قیمت سکه و مرتبه امروز سه‌شنبه

نوع سکه/پول بيگانه قیمت دروازه اندر بازارچه
سکه كامل يكدست آبسال آزادی مدل انگار جدید یک میلیون و ۱۱۷ عندليب ده قران
سکه مطلق ربيع آزادی نقشه نمودار شكل ارتباط موثر زوجین
قدیم
یک میلیون و ۱۱۵ الف بلبل ده ريال
سکه نیم آبسال آزادی ۵۵۹ عندليب تومن
سکه محل آبسال آزادی ۲۸۹ عندليب تومن
سکه گرمی ۱۸۱ کنترل وزن
الف بلبل ده ريال
یک داغ طلای پلاسيده ۱۸ عیار ۱۱۳ عندليب و ۵۴۱ تومن
كل اونس شخص بسيارارزشمند شراب تو بازارهای جهانی ۱۳۴۰ دلار
دلار ۳۵۴۰ ده ريال
یورو ۴۰۳۱ ده قران
پوند ۴۶۶۳ تومن
لیر ۱۲۲۷ ده ريال
آشفته امارات ۹۷۰ ده قران

قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه

[ad_2]

قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه