قیمت اقسام سکه و مقام ارژن باب رسته زمان یکشنبه

[ad_1]

قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه

قیمت اقسام سکه و مقام ارژن زمان یکشنبه دروازه اندر رسته عهد اندازه شد.

بوسيله سوگند به بيانيه گزارشگر نرمي،  ارزش فروش كل تكه سکه بي قيد بهاران نقش جدید امروز یکشنبه تو راسته، یک میلیون و ۱۱۱ الف بلبل ده ريال، سکه مطلق نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی تصوير زمينه قدیم یک میلیون و ۱۱۱ عندليب و ۷۰۰ ده ريال، نیم سکه ۵۶۹ هزارتومان، محل سکه ۲۹۵ الف بلبل ده قران و سکه گرمی ۱۸۲ عندليب تومن ذمر آوند شرط شد.  

همچنین ارزش تمام سوزان پررونق بامحبت طلای پلاسيده ۱۸ عیار مدخل سرپوش بازارچه داخلی  ۱۱۳ الف بلبل و ۲۱۸ ده قران و كل اونس فضه باب بازارهای جهانی ۱۳۲۱ دلار است.  

برپايه این شرح قيمت تمام دلار مستقل برای فروش ۳۵۵۴ ده ريال، تمام یورو ۴۰۱۳ ده قران، تمام پوند ۴۶۷۳ و كل پريشان امارات ۹۷۱ ده ريال عهد اندازه شده است.  

                  نوع سکه/ قدر                        قیمت باب تيمچه
سکه بي قيد بهاران آزادی نگاره گرده نقاشي جدید یک میلیون و ۱۱۱ هزارتومان 
سکه آزاد نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی مدل انگار قدیم  یک میلیون و ۱۱۱ عندليب و ۷۰۰ ده قران
سکه نیم نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی ۵۶۹ هزارتومان 
سکه خانه ربيع آزادی  ۲۹۵ هزارتومان 
سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان 
یک خونگرم طلای صفرا پژمرده ۱۸ عیار  ۱۱۳ عندليب و ۲۱۸ ده ريال 
كل اونس نقره شي كم ياب باب بازارهای جهانی   ۱۳۲۱ دلار 
دلار ۳۵۵۴ ده قران
یورو ۴۰۱۳ ده ريال
پوند  ۴۶۷۳ تومن
لیر ترکیه ۱۲۳۰ تومن
ژوليده آرایش تابستانه
امارات 
۹۷۱ ده ريال

قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه

[ad_2]

قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز یکشنبه