قیمت اطوار سکه و ارزش تو وقت و شب دوشنبه منتشر شد

[ad_1]

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه منتشر شد

قیمت اطوار سکه و پول بيگانه داخل تيمچه زمان دوشنبه منتشر شد.

به قصد اعلاميه گزارشگر عنف، ارج فروش تمام خرده دانه سکه بي قيد آبسال تصوير زمينه جدید امروز دوشنبه باب راسته یک میلیون و ۱۱۱ الف بلبل ده ريال، مدل انگار قدیم یک میلیون و ۱۱۰ هزارتومان، نیم سکه ۵۵۸ عندليب ده ريال، كوي سکه ۲۸۸ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان عهد اندازه شد.

همچنین ارج تمام سوزنده طلای صفرا پژمرده ۱۸ عیار درون بازارگه داخلی ۱۱۲ الف بلبل و ۹۳۵ ده قران و بها تمام اونس زر باب بازارهای جهانی ۱۳۳۳ دلار است.

دروازه اندر همین آينده، صرافان راسته مقام ارژن ارج تمام دلار مختار را برای فروش ۳۵۴۲ ده قران، كل یورو را ۴۰۶۰ تومن، كل پوند را ۴۶۲۸ ده قران، لیر ترکیه ۱۲۲۰ و قاطي پاطي امارات را ۹۶۸ ده ريال ذمر آوند شرط کردند.

نمودار جو قیمت سکه و سعر ارج گاه دوشنبه

قبل از عمل جراحی

نوع سکه قیمت تيمچه- ده ريال
سکه آزاد تصوير زمينه جدید ۱۱۱۱۰۰۰
سکه بي قيد تصوير زمينه قدیم ۱۱۱۰۰۰۰
نیم سکه ۵۵۸۰۰۰
كوي سکه ۲۸۸۰۰۰
گرمی ۱۸۱۰۰۰
هرگرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲۹۳۵
نوع بها
دلار ۳۵۴۲
یورو ۴۰۶۰
پوند ۴۶۲۸
آميخته امارات ۹۶۸
لیر ترکیه ۱۲۲۰

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه منتشر شد

[ad_2]

قیمت انواع سکه و ارز در روز دوشنبه منتشر شد