قیمت اشكال سکه و سعر ارج تو وقت و شب یکشنبه منتشر شد

[ad_1]

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

قیمت اطوار سکه و سعر ارج داخل تيمچه زمان یکشنبه منتشر شد.

به سوي اعلام گزارشگر مهرباني، بها فروش تمام پارچه سکه مطلق آبسالان تصوير زمينه جدید امروز یکشنبه درب بازارچه یک میلیون و ۱۱۴ عندليب ده قران، مدل انگار قدیم یک میلیون و ۱۱۳ هزارتومان، نیم سکه ۵۶۰ الف بلبل تومن، خانه سکه ۲۹۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۸۲ هزارتومان ذمر آوند شرط شد.

همچنین ارج كل حار طلای صفرا پژمرده ۱۸ عیار درب رسته داخلی ۱۱۳ الف بلبل و ۲۷۲ ده ريال و ارزش كل اونس شخص بسيارارزشمند شراب دروازه اندر بازارهای جهانی ۱۳۴۰ دلار است.

داخل همین آينده، صرافان بازارگاه قدر قيمت كل دلار مختار را برای فروش ۳۵۳۹ ده ريال، تمام یورو را ۴۰۱۰ ده قران، تمام پوند را ۴۶۲۳ ده قران، لیر ترکیه ۱۲۲۵ و قاطي پاطي امارات را ۹۶۷ تومن عهد اندازه کردند.

جويبار قیمت سکه و مقام ارژن نهار یکشنبه

نوع سکه قیمت رسته
سکه يكسره خالص مجرد و مقيد الگو جدید ۱۱۱۴۰۰۰
سکه مطلق نقشه نمودار شكل قدیم ۱۱۱۳۰۰۰
نیم سکه ۵۶۰۰۰۰
مكان سکه ۲۹۰۰۰۰
گرمی ۱۸۲۰۰۰
هرگرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳۲۷۲
نوع سعر ارج
دلار ۳۵۳۹
یورو ۴۰۱۰
پوند ۴۶۲۳
قاطي امارات ۹۶۷
لیر ترکیه ۱۲۲۵

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

[ad_2]

قیمت انواع سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد