قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش دوباره ارزش سکه باب بازارگه

[ad_1]

قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش مجدد نرخ سکه در بازار

حتي اکنون تو بازارچه سکه و ارزش تهران، قیمت دلار کاهش و ارزش سکه افزایش یافت.

به طرف اعلام گزارشگر عنف، تمام سکه نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه آزادی تصوير زمينه قدیم یک میلیون و ۱۱۵ عندليب تومن، سکه تصوير زمينه جدید یک میلیون و ۱۱۸ عندليب تومن، كل نیم سکه ۵۶۳ الف بلبل ده قران و تمام كوي سکه ۲۹۱ عندليب تومن درون تيمچه رها امروز سودا شد.

همچنین قیمت كل سکه گرمی ۱۸۲ الف بلبل ده ريال و تمام صميمي و بارد طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۳ الف بلبل و ۲۶۰ ده قران است. كل اونس شخص بسيارارزشمند شراب نیز با عندليب و ۳۳۷ دلار و ۴۰ عرف سودا می‌شود.

قیمت تمام دلار ۳۵۳۹ ده قران، یوور ۴۰۲۶ ده قران، پوند ۴۶۶۰ ده قران و یک پريشان باز ۹۷۰ ده قران است؛ طي بين اینکه تمام لیر ترکیه نیز به منظور انتخاب شغل ومشاوره شغلی
با قیمت ۱۲۳۳ ده ريال دادوستد می شود.

نمودار جو قیمت سکه و پول زمان چهارشنبه

نوع سکه/ارزش قیمت(تومن)
سکه آزاد آبسال آزادی نقشه نمودار شكل جدید یک میلیون و ۱۱۸ عندليب ده ريال
سکه كامل يكدست ربيع آزادی تصوير زمينه قدیم یک میلیون و ۱۱۵ عندليب ده ريال
سکه نیم آبسال آزادی ۵۶۳ عندليب تومن
سکه خانه آبسال آزادی ۲۹۱ عندليب ده ريال
سکه گرمی ۱۸۲ الف بلبل ده ريال
تمام اونس ذهب ۱۳۳۷ دلار و ۴۰ آيين
یک سوزنده طلای ۱۸ مشاوره پیش از ازدواج
عیار
۱۱۳ الف بلبل و ۲۶۰ ده ريال
دلار  ۳۵۳۹ ده ريال
یورو ۴۶۲۶ ده قران
پوند ۴۶۶۰ ده قران
لیر ۱۲۳۳ ده ريال
قاطي پاطي ۹۷۰ تومن

مشاوره پیش از ازدواج

قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش مجدد نرخ سکه در بازار

[ad_2]

قیمت دلار کاهش یافت/ افزایش مجدد نرخ سکه در بازار