لایحه پروگرام ششم اشکالات محتوایی دارد/ نمایندگان حتما مرمت تاديب می‌کنند

[ad_1]

لایحه برنامه ششم اشکالات محتوایی دارد/ نمایندگان حتما اصلاح می‌کنند

احترام رب یوسفیان فاضل آخوند دروازه اندر قول‌وگو با گزارشگر اقتصادی مجمع خبرنگاران تسنیم (پویا)، لایحه پروگرام ششم بسط را دارای اشکالات محتوایی متعددی دانست و قول: نمایندگان لجنه درب ساحت علنی این اشکالات را مورد بحث موردتوجه طرح شده و مرمت تاديب می‌کنند.

جزو کمیسیون دستور كار و سرمايه افزود: تمرین های خود شناسانه
همچنین اشکالات شکلی نظیر زمانه دوره‌بندی طرح‌ها و جدولها باب نوشته طرح پیشنهادی طالع تمكن لياقت و عدم دارد که باید آشتي شوند، ليك به قصد این كنه مطلب نیست که محفل دروازه اندر متن دخول نکند.

وی استمرار عدل: قطعا نمایندگان معشر پیشنهادات و اصلاحات محتوایی موقعيت نظرشان را باب حله بیان می‌کنند.

گفتنی کنترل ذهن
است که امروز محمد باقر نوبخت باب تشريفات تودیع و آشنايي رئیس جدید مرکز حساب ایران كلام بيان است: با مراقبت به مقصد براي آنکه نمایندگان یکسری ایرادهای شکلی را به سوي لایحه طرح ششم بلد عامدا‌اند، من وشما رفتار نوآورانه‌ای پايان دادیم و با تدقيق بوسيله سوگند به آنکه باب سال ها ماسلف برخی ماده ها مخدرها(هروئين و ) تکرار می‌شد این اوضاع را دسته آوری کرده و جمله آنها را به سمت لفظ سياهه یکجا تحت نام آدرس لایحه احکام دائمی دستور كار‌های گسترش دادن به سمت پارلمان تقدیم کردیم که مجمع نبيل دم را تصویب کرده است.

انتهای پیام//

لایحه برنامه ششم اشکالات محتوایی دارد/ نمایندگان حتما اصلاح می‌کنند

[ad_2]

لایحه برنامه ششم اشکالات محتوایی دارد/ نمایندگان حتما اصلاح می‌کنند