لزوم تقویت قسمت‌وری مدخل سرپوش استان قم/قناعت مقاومتی از سوی مسئولان جدی عبوس شود

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلان خبرگزاری تسنیم از قم، سید مهدی صادقی عهد امروز درون ميتينگ شورای اداری استان قم که تو تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، با تأکید احسان ارتقای سهم‌وری باب سياق صحن استان اظهار داشت: اقتضا ارتقای نصيب بخش سود‌وری مدخل سرپوش سياق صحن استان تقویت انگیزش است و تقویت نصيب بخش سود‌وری ضرورتی دوري‌ناپذیر است چنانچه می‌خواهیم سازمان‌ای پویا داشته باشیم باید درون راستای تندرستي لحظه فعاليت کنیم.

حاكم قم بابیان اینکه گر نتيجه ربح‌وری را تو عموماً اجزای حين به مقصد براي کار نبریم غي نخواهیم داشت، افزود: به قصد‌نيت تقویت بنیه تصمیم‌گیری تو استان‌ها، جانشین فرماندهی کشور درب استان‌ها را كل یک از وزرا تعیین کرده‌اند که تو استان قم سلطانی كرس تازگي رئیس میراث فرهنگی و گردشگری تعیین‌شده‌اند.

صادقی با اشارت به طرف جدی ستاندن بخش صرفه جويي مقاومتی قول: مدخل سرپوش دیدار با ریاست جمهوری التماس‌هایی برای ارتكاب بهتر طرح‌ها لفظ سياهه گرفت، امید است عملیاتی بي حركت ماندن آرام شدن این تمنا‌ها را نمونه غلام باشیم.

وی با حكم به طرف اهمیت بخش سرشماری فال و مسکن سن ۹۵ حرف: فرض است جمهور آلت‌ها با هماهنگی تشكيلات مدیریت و دستور كار‌ریزی استان همکاری فرض را داشته باشند.

وی گوشزد کرد: برای نخستین ثمر سرشماری به سوي‌رخسار اینترنتی خاتمه می‌شود با دقت به طرف شرایط استان به منظور با نظاره می‌دسته ولو جمع سامان بساط جهاز‌ها و نهادها حمایت‌های ضرور را داشته باشند، استان قم می‌تواند به سوي‌كنيه استان والا و ادني بلندتر باب میان استان‌های دیگر گزينش شود.

حاكم قم بابیان اینکه مدخل سرپوش راستای تعريض قناعت مقاومتی درصورتي كه طرحی هويت عرضه دارد مدیران به قصد استانداری نشان دادن کنند، افزود: الگو قبلی دروازه اندر فقره نوبت آموزشی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و کارگران دروازه اندر استان داخل مورد بغاز پیشگیری از اعتیاد باب مرکز وجيه المله رسم گرفت امید است که هماهنگی با دبیر این فصل فقره داشته باشیم تا تماس جدی با این آسیب اجتماعی داشته باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]