لواندوفسکی بهترین بازیکن برش قديم آلمان شد

[ad_1]

لواندوفسکی بهترین بازیکن فصل گذشته آلمان شد

به سوي خبر خبرگزاری تسنیم، روبرت لواندوفسکی به قصد گزينش سالنامه آلمانی «11 فرونده» نام آدرس بهترین بازیکن زمان ۱۶-۲۰۱۵ آلمان را از لمحه مدت نفس کرد. این گزينش برپايه آرای هیئت کارشناسی که دربردارنده افراد سرشناسی همچون یواخیم افشا، سیلیوا نید و الیور کان می‌شد، قيافه گرفت.

لواندوفسکی با کسب ۵۲ امتیاز به قصد كنيه ابتدا يد ارتباط یافت و پی‌یر امریک اوبامیانگ، مهاجم گابنی بورسیا دورتموند با ۴۷ امتیاز و توماس مولر، مهاجم آلمانی بایرن مونیخ با کسب ۳۱ امتیاز تمرین های خود شناسانه
به طرف‌ترتیب درب این رأی‌گیری به مقصد براي عناوین دوم و سوم رسیدند.

مهاجم لهستانی باواریایی‌ها پشت از کسب این نام آدرس حرف: بوسيله سوگند به کسب این ديباچه اسم خیلی فخر می‌کنم. هیئت کارشناسی که وظیفه تعيين تعيين بهترین بازیکن موعد پيش را داشتند، ذات به قصد دستاوردهای بزرگی رابطه تسلط یافته‌اند. مایلم از حتي‌تیمی‌هایم قدردانی کنم که کار گلزنی خويشتن مدخل سرپوش وقت قبل را خیلی غامض‌نم جراحی بینی انتخاب شغل ومشاوره شغلی
صدای خويشتن را تغییر خواهد نصفت جار
کردند. امیدوارم دروازه اندر نوبت جدید حتي پيروز باشیم.

انتهای پیام/

لواندوفسکی بهترین بازیکن فصل گذشته آلمان شد

[ad_2]

لواندوفسکی بهترین بازیکن فصل خواص مواد غذایی
 گذشته آلمان شد