ماجرای شکل‌گیری بياض تحکیم يگانگي توحيد؛ ارتفاع و نزول یک تشکل دانشجویی

[ad_1]

بوسيله سوگند به رپرتاژ گزارشگر دانشگاه كلوب خبرنگاران تسنیم«پویا»، اتحادیه انجمنهای اسلامی و اداره‌های دانشجویی تمام کشور یا جنگ تحکیم يكتايي اتحاد یک موسسه نظم و ترتيب دانشجویی باب کشور است که شروع و انتها با خاك حتي نيرو گرفتن «انجمنهای اسلامی» دانشکده‌های متفرق تو سن ۱۳۵۹ به سمت نام آدرس «مرکز انجمنهای اسلامی دانشجویان» شکل گرفت و مدخل سرپوش سن ۱۳۶۱ به مقصد براي كوه طور رسمی تشکیل شد.

برحسب این اعلام، كتاب تحکیم همبستگي و پراكندگي درب دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ یکی از لرزش‌های ساعي دانشجویی کشور هستي و عدم ولي مدخل سرپوش دهه ۸۰ هجری شمسی تاخت پراكندگي طیف عليم و طیف شیراز از یکدیگر مطلقه شدند. همزمان با منحله و برپا ماندگار شدن ايستادن رسمی طیف اطلاح‌مطالبه جستن‌(طیف عالم) وساطت كردن ازطريق دبیرخانه هیئتهای مرکزی نظر صلاح طاعت بخشش تشکلهای دانشگاهی، سفينه تحکیم اتفاق عملاً غیرفعال و مقيد برخورد تغییرات و تحولاتی تو مبانی سیاسی و فکری شد.

بازخوانی چگونگی شکل‌گیری و جريان فعالیت این صحيفه خالی از شفقت نیست.

قدوه خمینی (ره) :  بروید تحکیم يگانگي توحيد کنید…

تو گاه ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ بنیانگذار جمهوری اسلامی داخل دیدار با اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان تمام کشور، از آنان می خواهد تا اتفاق میانشان را تحکیم کرده و داخل عضوگیری از دانشجویان به مقصد براي گذشته ها آنان مراقبت کنند.

ژورنال کیهان دروازه اندر وقت و شب ۳۱ شهریور با عكس العمل شايعه این دیدار می‌نویسد: «با پایان ستاندن سمینار تحکیم اتفاق دانشجویان مسلمان دانشگاه‌ها که با شرکت نمایندگان انجمنهای اسلامی دانشجویان و سازمانهای دانشجویان مسلمان تمام کشور باب دانشگاه پلی‌تکنیک تشکیل شده و به مقصد براي موعد یک هفته امتداد داشت، شرکت‌کنندگان داخل سمینار، درب قم به منظور با برابر رهبر رسیده و اعلام کار خويش را به منظور با سررشته ایشان رساندند.»

رهبر پیش از ساعت نیز دروازه اندر آبسالان‌‌ نيز واحد زمان ( روز تو دیدار با گروهی از دانشجویان اندام ابوابجمعي انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های تهران به سوي آنان كلام بيان وجود «بروید تحکیم يگانگي توحيد کنید» ؛ همین مقال وجود که باب بقيه مبنای برگزاری سمینار تحکیم يگانگي توحيد و تشکیل «جنگ تحکیم يكتايي اتحاد» به مقصد براي ديباچه اسم مرکزیت همخوان‌‌کننده اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تمام کشور دروازه اندر واحد زمان ( روز ۱۳۵۸ می‌شود.

با رقم راهبر(ره)، ایجاد اتحادیه‌ای با عنوان تحکیم همبستگي و پراكندگي برای انجمنهای اسلامی دروازه اندر دستورکار ثبات می‌گیرد، بنابرين از پایان سمینار یک هفته‌ای دانشجویان، راهنما خمینی(ره) اولین پیام نفس را گفتگو حكم به منظور با آنان صادر می‌کند:

بسم‌‏اللّه‏ الرّحمن‌الرّحیم

خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو داخل تنگه اشعه دانشگاه‌ها معمار دارم، باب وقتی که بناست دانشگاه‌ها نيرنگ ساز بشود، مسائلی را بگویم، ان‏شاءالله‏ آنجا مفصلش را بیان می‌‏کنم، ولی الان شما آقایان که از انجمنهای اسلامی و نمایندۀ انجمنهای اسلامی هستید، ناچار راس مسلمانها درب دانشگاه‌ها بیشتر از دیگران است، دیگران درب اقلیت راست‌‏اند؛ یعنی آنهایی که بيراهه رو‏‌اند، اینکه اينك با شما که دانشگاه اسلامی هستید و انجمن دانشگاه‌های اسلامی و… اسلامی دانشگاه‌ها هستید، پهنا می‌‏کنم، یک حيث انگيزه راجع‌به منظور با اینکه خويشتن انجمنها وظایف اسلامی را پيشه کنند. از من وآنها و آنها نمی‌‏پذیرند که شما اسلامی هستیم، فقط خودمان به سوي اسلام ارتكاب بکنیم؛ ني و آري اینکه تنها مگر لاغير بگوییم من وشما اسلامی هستیم. اگر جمهوری اسلامی از من واو پذیرفته نیست، به استثنا اینکه محتوایش باز اسلامی باشد. شما همین بگوییم من وتو تو یک مملکتی هستیم که جمهوری اسلامی است، لکن كل جایش رابطه تسلط بگذاریم اسلامی نباشد، این پذیرفته نیست. این یک لفظ بی‏‌معناست. همین كوه طور انجمنها، كل مقر که باشد. خوش و بد خير، الآن انجمنهای اسلامی زیاد است، باز انجمنهای اسلامی مدخل سرپوش دانشگاه‌ها زیاد است و حتي جاهای دیگر، شاید باب بسیاری از ادارات نيز انجمن اسلامی دارند، اوّل وظیفه این است که این اشخاصی که انجمن اسلامی را تشکیل می‌‏دهند خودشان جاده‌ارج‌‌ نيز صراط اسلام باشد، عملشان فعل اسلامی باشد، اخلاقشان خوي اسلامی باشد، خودشان را ساخته باشند و بسازند، گر ساخته هستند ـ که ان‏شاءالله‏ كامروا بشوند که ساخته‏‌نمناك و خشك باطراوت بشوند ـ و چنانچه ساخته نیستند، جديتّیت کنند که خودشان را بسازند؛ یعنی عامه چیزشان را تطبیق بدهند با احکام اسلام و بینش از احکام اسلام، به طرف همۀ ابعادش نيز، تا ساعت حدودی که برایشان ممکن است پیدا بکنند؛ اسلام برای چاهك آمده است، چاه می‌‏خواهد بگوید، این چاهك تعدي مکتبی هست، تمییز بدهند بین مکتب اسلام با سایر مکتبهایی که دعوي‌ها را دارند و واقعیتها را ندارند. حين وقفه گرفتار و آزاد فعالیت بشوند.

**اولین بارقه‌ها برای شعله تفاوت

فضای سیاسی اجتماع جمعيت اهل هیجان انتخاباتی می شود؛ فروردین ۱۳۶۳ ثبات است نفوس و پري برای دومین دفعه اعضای مسكن حجره روش  را تعیین کنند و همین فصل فقره مبادله‌نظاره را مدخل سرپوش محیطهای تشکیلاتی جلا می‌دهد.

بياض تحکیم همبستگي و پراكندگي حتي لنگه همین جریان از سنه پايه ۶۲ سعی تو تعیین حروف‌مشی ذات برای انتخابات آتی می‌کند؛ اتفاقی که کمی بعد، اولین شاخه و اولین فرق را مدخل سرپوش مرکز يگانگي توحيد دانشجویی عده قلم نمره قسم می‌زند.

چالشی که درون میان اعضای این اتحادیه به منظور با توقع عزيز می‌خورد، یک خيز راهی برجسته برای فروردین ۶۳ است؛ نمايش لیست انتخاباتی و مدخل مستقیم به سوي انتخابات، فنا نزد مستقیم و نشان دادن معیارهای تعيين اصلح.

مبارك ته از این اتفاقات و افتراق، سازمان اسلامی دانشجویان شکل می‌گیرد و به سمت سياهه تشنج دانشجویی افزون می‌شود؛ مقدر این شکاف با انتخابات شورای مرکزی اتحادیه تعیین می‌شود و اعضای رادیکال اتحادیه (نام نهاده شده به سوي چپ) باب رأس جنگ تحکیم فراغت می‌گیرد و این اتحادیه بالمال اولین نزد مستقیم درب انتخابات را محك آزمودگي می‌کند. لیست وهله زمينه حمایت باب این انتخابات اینگونه است:

اکبر هاشمی‌رفسنجانی، مهدی کروبی، محمدمهدی ربانی‌املشی، سیدمحمود دعایی، هادی غفاری، مهدی امير‌آبادی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، محمد‌علی موحدی‌کرمانی، نجفقلی حبیبی، مصطفی معین، حسین موسویان، محسن میردامادی نجف‌آبادی، محمدابراهیم ‌اصغرزاده، حسین كامياب و مغلوب، محمدحسین رفیعی‌طاری، محمدجعفر نجفی‌علمی، مرتضی کتیرایی، مرضیه حدیده‌چی(پوست پيرا)، محبت صدیقی، گوهرالشریعه دستغیب، ربابه رفیعی‌طاری(فیاض‌حصه)، فخرالدین حجازی، محمدعلی هادی، خوشي نبوی‌خوي، حسین کمالی، محمدعلی عربی، محمد پنبه‌کار، عباس دوزدوزانی، سیدمحمد اصغری و محمد میرمحمدصادقی.

**رساله تحکیم اتفاق، درون حضرت برون شد از مسير

با مدخل به منظور با دهه ۷۰ و تغییر بال سمت چپ سنتی به مقصد براي بال سمت چپ سازش‌خواهش، اتحادیه نیز از تکلیف‌مداری بعد می‌گیرد و به طرف جهت نمادهای روشنفکری خطوه برمی‌دارد؛ به طرف‌طوریکه رسما یک اختلاج انقلابی داخل علت سیاسی نفس به قصد جریان چپ ملحق و درون مبنای فکری نیز از پدیده روشنفکری تغذیه می‌شود.

این اوقات گذر بوسيله سوگند به حدی ناآشكار است که کتمان نمی شود؛ جنبشی که داخل دانشپايه طول عمر ۱۳۶۴ درب بیانیه‌ای مدخل سرپوش مهلت گزينش درآغاز‌وزیر، پارلمان را از گزينش مهدی بازرگان نيكويي و سيئه صدق دوري بيم می‌دارد، باب سنه پايه ۱۳۷۶، درب اجلاس سالاسال از ابراهیم یزدی (دبیر جنبش آزادی) فراخواني خواندن و صلات جمعيت را به قصد رهبري او اقامه می‌کند!

این بيرون رفت از مسیر و وابستگی جناحی داخل تشکلی که لوا زبانه همبستگي و پراكندگي را بوسيله سوگند به ديشب می‌کشید، شائبه فروپاشی صحيفه تحکیم همبستگي و پراكندگي را داخل دهه ۷۰ زمان بوسيله سوگند به زمان نيرو می‌بخشد.

دومین و آخرین افتراق

مدخل سرپوش دوازده ماه) ۱۳۷۶ دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی به سمت پایان رسیده؛ کسی که جنگ تحکیم، به دفعات رسما او را بوسيله سوگند به عناوین نامشابه و آشنا تشخيص کرده و او را تا پایان طريق همراهی نکرده است.

اتحادیه انجمنهای اسلامی که الان بزگترین و پرنفوذترین جمهور باند دانشجویی است و دروازه اندر فضای سیاسی تأثیرات مهمی دارد، از نماینده جریان اسم گذاري شده بوسيله سوگند به اصلاحات حمایت می‌کند؛ بطوریکه عملا نقشی تعیین‌کننده درون انتخابات دارد.

**تحکیم همبستگي و پراكندگي چاه سرنوشتی پیدا کرد؟

با ابتدا دهه ۸۰ و شکاف باب پيكر اتحادیه، آنها رسما آزادي خويش را که صفت فعالیت دانشجویی است، به طرف بازی می‌گیرند و مدخل سرپوش انتخابات ششمین هنگام دنيا لجنه رسما از توان نصيب بيم‌خواهی می‌کنند؛ این اولین باری است که یک تشکل دانشجویی از میان تنه اندام نفس شخصی را برای کاندیداتوری معرفی می‌کند.

گرچه تحلیلها و بررسی‌ها پیرامون بيوگرافي ماوقع صحيفه تحکیم يكتايي اتحاد منبسط و گوناگون است، منتها با همین رويت زودگذر باید قول شماره باند کثیری از این جریان با تأثیرپذیری از نگرشهای بي پايه، حتی بوسيله سوگند به اصلاحات رئیس‌توده گزيده ذات نیز راضی نمی‌شود و به مقصد براي كوه طور رسمی برای تقابلی آشکار مشي افسار برمی‌دارد؛ اتفاقی که قداست و بلندی ايده آل دانشجویی را که درب توقيع پيشوا و درب تشکیل رساله تحکیم اتفاق، به قصد وضوح دیده می‌شد، به سوي غرور جولان جنگ وجدال می‌کشد و برای مدتی حرمت سابق خويشتن را از رابطه تسلط می‌دهد.

داخل آينده حاضر تشکل دانشجویی جريده تحکیم اتفاق به سمت مسیر اصلی نفس که رغبت معصوم ولي پيشرو(ره) است و پیدا کرده و باب کوران تحولات سیاسی کشور توانسته خويش را زمخت ديد داشته و رباط خانگاه فواره لحظه همچنان به منظور با يد ارتباط نیروهای انقلابی و جوانان مؤمن و متعهد نگهداري پشتيباني شود.

انتهای پیام/ 

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*