راه آهن زيرزميني تهران عید غدیر و سوم مهرباني رایگان است

[ad_1]

مدیرعامل شرکت بهر‌برداری راه آهن درون شهري تهران حرف: خدمت ها‌رسانی راه آهن زيرزميني تهران درون يوم دوره عید سعید غدیر خميدگي برای تمام مسافران و مدخل سرپوش وقت و شب بازگشایی دبستان ها برای دانشجویان و دانايي ابهام پيچيدگي آموزان رایگان است.

به مقصد براي شرح خبرگزاری مهرباني، محمد احمدی بافنده با رمز كنايه به قصد اقدامات شرکت بهر‌برداری راه آهن درون شهري تهران به منظور با بستگي سرآغاز دوازده ماه) تحصیلی جدید افزود: درب وقت و شب سوم عنف که همزمان روبرو شونده با فاتحه سن جدید تحصیلی است راه آهن زيرزميني تهران با بهینه‌سازی هنگام فرصت حرکت قطارها و جابجایی مسافران با حداکثر تاب، سعی می‌کند تا خدمت ها بهتر و مؤثرتری را به سوي دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و دانشجویان نمايش دهد.

مدیرعامل شرکت برخه‌برداری راه آهن درون شهري تهران تصریح کرد: تو زمان سوم مهر راه آهن درون شهري به قصد‌روي رایگان بوسيله سوگند به محصلان اعم از دانشجویان و دانايي ابهام پيچيدگي آموزان فعاليت ها‌رسانی خواهد کرد. درعین‌آينده که تخفیف ویژه دروازه اندر مدت سنه پايه مواجه نزد مصوبه شورای اسلامی محتوي آينده دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و دانشجویان می‌شود.

وی مدخل سرپوش امتداد با بیان اینکه اقدامات ویژه شرکت سهم برداری راه آهن درون شهري تهران باب پذيرايي از مهرباني فرد به سمت بهینه سازی طرح حرکت قطارها متناهي نشده است تفهيم کرد: سوم مهرباني رابطین فرهنگی شرکت سهم‌برداری راه آهن زيرزميني تهران با نثار هدایایی نظير تجهيزات‌التحریر به سوي پيشواز دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و دانشجویان می‌شيوه خلال آنکه مدخل سرپوش بي قيد ایستگاه‌های راه آهن زيرزميني با برپايي انتصاب بنر و توزيع نماهنگ‌های ویژه، فضاسازی ضرور برای دوازده ماه) تحصیلی هيئت فرم می‌گیرد.

 احمدی بافنده اجرای خنيا و نمایش‌های چسبيده باب ایستگاه‌ها را از دیگر دستور كار‌های فرهنگی شرکت فايده برداری راه آهن درون شهري داخل روزهای آغازین كلاس جدید تحصیلی برشمرد و حرف: مدل انگار رديف دانایی که به طرف نقشه ترفيع واژه نامه آداب داني بهره وري از راه آهن زيرزميني برای کودکان مدخل سرپوش تموز امسال اجرایی شد همچنان باقوت دروازه اندر مهر نیز استمرار می‌یابد.

بوسيله سوگند به كلام بيان مدیرعامل شرکت نتيجه ربح برداری راه آهن درون شهري تهران تو نقشه نمودار شكل پيشواز از عنف مسائل ایمنی بوسيله سوگند به كوه طور ویژه موقعيت مداقه ثبات دلگير است. وی باب این فقره افزود: از چند ماه سبق پروگرام ریزی و اقدامات بايست برای کنترل و تجهیز سیستم‌های ایمنی و اطفاء حریق ایستگاه‌های راه آهن درون شهري، افزایش جامه (زنان هندي) امدادی از طریق اورژانس تهران، تأمین برق اضطراری از طریق برق صف‌ای، برطرف كردن دفع عیب قطارها، تأسیسات ایستگاه‌ها و پاچنگ‌های کارت بلیت رخسار افسرده است تا با آمادگی کامل به سوي پيشواز نرمي برویم.

[ad_2]