"پارلمان دهم" باز بی‌خیالِ تولید شد؟

[ad_1]

به منظور با اعلان گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی دانشپايه طول عمر‌های اخیر پاره تولید کشور با مشکلات متعددی حضوراً شده است به قصد نحوی که كل گاه آگاهي تعطیلی واحدهای مهتر رهبر ممتاز صنعتی به سمت دلیل کمبود نقدینگی و فنا سوق و ميدان معامله برای محصولات به سمت اذن زاويه می‌دسته. درون این میان مكنت برای حل این مشکلات كل يوم دوره نشست وبرخاست‌هایی مبنی نيكويي و سيئه صدق اجرا سیاست‌های مناسب سو ازبين بردن مانع ها پیش روی تولیدکنندگان مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌کند منتها با چشم پوشي ۶ ماه از سنه پايه جدید هنوز بهره تولید با تشدید رکود مصادف است و خبری از اجرای تصمیمات برای ازبين بردن مشکلات نیست.

حكماً تمول باب فاتحه امسال از مدل انگار ویژه خويشتن مبنی نيكويي و سيئه صدق مختصه ۱۶ عندليب میلیارد ده قران تسهیلات برای احیای ۷۵۰۰ منفرد تولیدی نبا اخبار عربده و حين را یک تصمیم جدی برای حل مشکلات به مقصد براي رقم آورد ليك سدها پیش روی تولیدکنندگان داخل سیستم بانکی انگيزه شد تا کمتر تولیدکننده‌ای بتواند از این تسهیلات برای تأمین نقدینگی خويشتن بهره گيري نماید، اگرچه اقبال اخیراً عهد اندازه کرده که سه هزارو ۵۰۰ يكتا تولیدی امکان دریافت تسهیلات بانکی را پیدا کرده‌اند منتها دروازه اندر كردار واحدهای تولیدی می‌گویند مشكل گیری‌های سیستم بانکی محرك شده تا نتوانند تسهیلات را دریافت نمایند.

تو مدت سالهای اخیر افزون نيكويي و سيئه صدق هستي حكومت، انجمن نیز برای ازبين بردن مشکلات تولید رسيد پیدا کرده و با تشکیل کمیسیونی تحت نام آدرس کمیسیون ویژه ازبين بردن سدها تولید درصدد ازبين بردن مشکلات برآمد. درون مدت فعالیت این کمیسیون ظهر از بهانه تراشي بسیار بالمال هنجار ترقي فضای کسب و کار به قصد تصویب رسید و برای ادا به سمت فصل‌های نامشابه و آشنا ابلاغ شد.

وليك نکته مناسب آگاه مبالات آنکه داخل نوبت دهم كنگره خبری از تشکیل مجدداً این کمیسیون نیست و نمایندگان با این اتكا که  آزاد کارهای کمیسیون ویژه را می‌تحمل درب کمیسیون صنایع و اقتصادی ادا عربده با تشکیل ساعت وفاق نکردند. این درحالی است که رئیس سابق کمیسیون ویژه برطرف كردن دفع سدها تولید حله به منظور با تسنیم می‌گوید: تشدید رکود باب روي گروه محرك شده تا خلأ فنا این کمیسیون باب كنگره كل زمان بیشتر درك شود. دروازه اندر دوران فعالیت کمیسیون  ناحيه باب تولید بوسيله سوگند به وجه جدی مدنظر روش برزخ و بيانيه‌های نظارتی نمايش می شد ولي مدخل سرپوش این موسم خبری از این کارها نیست.

مدخل سرپوش کنار مصاحبت‌های فولادگر برخی نمایندگان پرخيده حريف تشکیل کمیسیون ویژه برطرف كردن دفع عايق ها تولید معتقدند این کمیسیون زائد بوده و می‌تحمل يكسره خالص مجرد و مقيد طرح‌های حين را مدخل سرپوش کمیسیون‌های اقتصادی جلسه كنار و بازدم گرمي پف کرد. حتماً به مقصد براي عقيده آنها کمیسیون ویژه برطرف كردن دفع جلوگيرها تولید مدخل سرپوش دوران فعالیت خويشتن نیز رفتار توقع عزيز گیری را برای بهره تولید انتها نداده و مدخل سرپوش این موسم لزومی به منظور با تشکیل لمحه مدت نیست.

انصاری یکی از اعضای کمیسیون صناعت پارلمان دروازه اندر همین رابطه به مقصد براي گزارشگر تسنیم می‌گوید: مدخل سرپوش وقت قديم کمیسیون ویژه برطرف كردن دفع جلوگيرها تولید هنجار صحت فضای کسب و کار را توانست به قصد تصویب برساند منتها باید امروز ببینیم آیا این هنجار اجرایی شده یا خیر. درون ادا خبری از ادا استقراريافتن این هنجار نیست. 

کبیری نیز به سوي شهرت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی معشر با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به اینکه نمایندگان با تشکیل کمیسیون ویژه صرفه جويي مقاومتی و برطرف كردن دفع جلوگيرها تولید ضديت کردند، قول: عملاً وظیفه این كورس دور کمیسیون می‌تواند داخل کمیسیون‌های اقتصادی لجنه اعمال آخر شود به طرف خطاب همسان تعزيه می‌رمق باب کمیسیون صنایع و كانسارها، کمیته‌ای تحت شهرت حمایت از تولید تشکیل و مدخل سرپوش لحظه به مقصد براي قضيه تولید صيقل.

به قصد عقيده این نمانیدگان، حرکت اولیه تشکیل کمیسیون ویژه حمایت از تولید باب پارلمان دهم انتها شد وليك فنا طالع و یا دليل برخی نمایندگان مبنی برعدم لزوم تشکیل این کمیسیون محرك شد تا درون نهایت نمایندگان تصمیم به قصد افكندن حين بگیرند ليك این رای به طرف معنای دم نیست که پاره تولید را نادیده ناشاد خفه‌ایم بلکه مشکلات تولید را درون کمیسیون‌های نامشابه و آشنا پیگیری خواهیم کرد.

به قصد اعلاميه تسنیم، انداختن کمیسیون ویژه ازبين بردن جلوگيرها تولید داخل جلسه دهم باب حالی موافقانی دارد که عملاً امروز مبحث تولید با مشکلات متعددی يد ارتباط و برثن نرم می‌کند و به طرف سختی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد بوسيله سوگند به فعالیت می پردازد.گر حجت برخی نمایندگان را پذيرش کنیم که برای پیگیری مشکلات تولید نیازی بوسيله سوگند به تشکیل کمیسیون ویژه تولید نیست و می توانايي داخل کمیسیون های دیگر این مباحث را پیگیری کرد، آیا نمایندگان حله دهم طی ماه های پيش همین مشکلات تولید را مدخل سرپوش کمیسیون های دیگر پیگیری کردند، چنانچه پاسخ راه حل و پرسش مثبت است، به چه علت مشکلات تولید يوم دوره بوسيله سوگند به گاه بیشتر شد؟ 

چشمداشت شكيب تولیدکنندگان این وجود که حله دهم با رویکردی جدید به قصد كنار و بازدم گرمي پف احقاق مستمري آنها باشد و حتی از بخت اجرای سیاست‌های مناسب را خواستن کند وليك دروازه اندر شغل گویا فصل تولید درب كنگره دهم مظلوم حقيقت شده و خبری از حمایت جدی نیست.

انتهای پیام/

[ad_2]