محدودیت‌های ترافیکی جاده شافت قطر کرج – چالوس عهد اندازه شد

[ad_1]

کرج – رئیس پلیس منهج استان البرز محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته مدخل سرپوش مدار کرج – چالوس را عهد اندازه کرد.

سرهنگ خوشحال اکبری درون مقال با گزارشگر عنف طي بين عهد اندازه محدودیت های ترافیکی داخل مبنا راه کرج – چالوس، اظهار کرد: رفت وآمد خودروها از زمان سنج روزگار ۱۵ يوم دوره آدينه بیست و پنجم شهریورماه تا هنگام واحد زمان ۱ فلق و شام شنبه بیست و ششم شهریور از کرج به قصد جانب مرزن داير (نواحي پهلوها به سوي صورت سمت چپ) یکطرفه می شود.

وی درب استمرار جمع کرد: با ذمر آوند شرط ماموران پلیس ممر پابرجا درب قطب کرج – چالوس شك آميزش خودروها از هنگام واحد زمان ۱۸ يوم دوره آدينه بیست و پنجم شهریورماه تا گاهنما یک سپيده دم شنبه بیست و ششم شهریورماه از مرزن مترقي تندرست به سمت فرم کرج (صورت سمت چپ به طرف قبله) غيرقانوني می شود.

رئیس پلیس سلك استان البرز شك آميزش ماشين موتورسيكلت انجين سیکلت را از گاه پيش زمان ۱۲ تا زمان ۶ وقت و شب شنبه بیست و ششم شهریورماه از مبنا راه کرج – چالوس و بالعکس قدغن عهد اندازه کرد.

سرهنگ اکبری دلیل اجرا محدودیت های ترافیکی را تخلیه مرحله ترافیکی عهد اندازه کرد و حرف: مدخل سرپوش عهد اجرا محدودیت های ترافیکی عبورومرور تذبذب اطوار تریلر، کامیون و کامیونت از مركز اساس کرج – چالوس قدغن است.

رئیس پلیس مسير استان البرز  از تمام رانندگانی که پروا تردد از محورهای مواصلاتی البرز به منظور با ویژه جاده شافت قطر کوهستانی چالوس را دارند عزم؛ با محافظت فراغت آشتي و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از پيدايي تمام منوال تصادف جلوگیری کرده و سفری ایمن را برای خويش و خانواده شمار بزنند.

[ad_2]