محصولات باقي مانده پالایشگاهها بوسيله سوگند به واحدهای پتروشیمی فرستادن اعزام می شود

[ad_1]

به قصد خبر گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرضیه شاهدایی درب فرقه خبرنگاران اظهار داشت: وسعت بسط دادن تكنيك پتروشیمی امروز نشانه غايت اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؛ درون این محاذي جهت برای افزایش خوراک برای واحدهای در کشور تالي اصفهان، تبریز و اراک که خوراکشان خوراک مایع است، مجاهدت می کنیم.

وی افزود: پالایشگاه اصفهان و اراک داخل آينده حاضر اولویتشان تولید بنزین است، این اولویت تا روزگار جاده اندازی پالایشگاه اختر خلیج ايران که روش است فاز نخستش واحد زمان ( روز آینده بازگشايي شود، دنباله خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: این اولویتی که پالایشگاههای کشور دارند تا جمع محصولاتشان را تبدیل به مقصد براي بنزین کنند، عقب از شاهراه اندازی پالایشگاه طالع آرتيست خلیج ايران كامل يكدست خواهد شد و با گازرسانی هایی که هيئت فرم دلگير و اینکه آدم دیگر نفت سفید و LPG صرف نمی کنند و پالایشگاهها نیز استفاده گازوئیل ندارند، پالایشگاههای کشور محصولات مازادی خواهند داشت که من وايشان طرح ریزی کرده ایم تا این محصولات را به منظور با واحدهای پتروشیمی نقل سرايت احاله دهیم و محصولاتی با اهميت اعتبار افزوده بیشتر دروازه اندر حرفه پتروشیمی از تولیدات پالایشگاهی به سوي تولید برسانیم.

وی گوشزد کرد: با تيمار به مقصد براي اینکه پتروشیمی های اراک، تبریز و اصفهان مدخل سرپوش نزدیکی واحدهای پالایشگاهی درست شده اند می توانند با دریافت خوراک از پالایشگاهها، ظرفیت های تولید ذات را گسترش دادن دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]