محمدی و مريخ‌لوچه بلندي فسخ شدند

[ad_1]

به منظور با تفسير خبرگزاری تسنیم، امیررضا محمدی بوکسور وزن ۵۶ کیلوگرم تیم جوانان کشورمان که درب عهد يكم و بعد آزمون ها قدح براداران کیلچکو با پیروزی رويارو بوکسور وارد رام لیتوانی به سوي وهله توقفگاه بعد منهاج پیدا کرده حيات باب زمان دوم برابر حریف تبعه آذربایجان شکست خورد و خطزدن شد.

همچنین مهدی مريخ‌افشا دروازه اندر ۹۱ کیلوگرم روبرو بوکسور کشور میزبان شکست خورد و از نوبت اطراف توقع‌ها کنار شيوه.

امتحانات بین المللی بوکس پياله برادران کلیچکو از سه شنبه دروازه اندر شهر بریدچف اوکراین شروع شده است.

انتهای پیام/

[ad_2]