اعراض چین با اجرا تحریم‌های یکجانبه علیه کره شمالی

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلان جماعت بین الملل خبرگزاری تسنیم به طرف شيريني گزك از رویترز، وانگ یی وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه چین دروازه اندر دیدار با همتای ژاپنی خويش تاکید کرد: پکن طاغي اجرا تحریم‌های یکجانبه "غیر مفید" علیه کره شمالی است ولی به مقصد براي همکاری داخل قاب حيطه بنياد خلق ها برای مرتب کردن لبيك اجر دربايست به منظور با آزمایش دانه‌ای پنجم کره شمالی، امتداد خواهد عدل.

چین ناراحتی ذات را خويشاوندي به طرف بزرگترین آزمایش بذر‌ای کره شمالی که هفته قبل اعمال آخر شده، عهد اندازه کرده است ولی به قصد كوه طور مستقیم عهد اندازه ننموده است که آیا از تحریم‌های بیشتر حمایت خواهد کرد یا ني و آري.

چین به دفعات عهد اندازه کرده است که تحریم‌ها جزا نهایی به سمت اقدامات کره شمالی نخواهد وجود و طالب مراجعت به قصد مذاکرات شده است.

وانگ یی درون دیدار با فومیو کیشیدا تصریح کرد: پکن مغاير آزمایش خستو‌ای است و با سایر اعضای دائم شورای امنیت همکاری خواهد کرد تا جزا ضرور را بوسيله سوگند به شرایط جدید درب مانند جزیره کره حاضر کند.

وی درب دنباله افزود: چین مسلماً پادزهر اجرا تحریمهای یکجانبه ای است که هیچ کمکی به سوي حل و دوران مساله نخواهد کرد.

کیشیدا نیز مدخل سرپوش این دیدار تاکید کرد: آزمایش بذر‌ای غیر سزاوار سخاوت است و تهدید برجسته و مستقیمی علیه امنیت ژاپن به سمت حد می جوي.

وی از چین قصد تا به قصد نام آدرس اندام ابوابجمعي دائم شورای امنیت تشكيلات ملت ها، واکنشی صانع بنا به منظور با اقدامات کره شمالی تمغا دهد.

سونگ کیم قاصد ویژه آمریکا باب امور کره شمالی نیز وقت و شب یکشنبه درب دیدار با مقامهای ژاپنی باب توکیو تاکید کرد: واشنگتن احيانا تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه پیونگ یانگ اجرا خواهد کرد.

وی درب دنباله تصریح کرد: افزون خوبي اقداماتی که شورای امنیت اعمال آخر می دهد، آمریکا به سمت موتلف کره جنوبی و ژاپن، احيانا اقدامات یکجانبه ، دوجانبه و سه جانبه ای را علیه کره شمالی اتخاذ خواهند کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]