گردن آويز آلياژ مس و قلع احسانی دروازه اندر پرشكن وزنه/ جاوید، بیست‌ودومین جايزه‌آور کاروان منا

[ad_1]

به سمت خبر گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، داخل امتداد آزمايش ها زمان دهم بازی‎های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو و درون انتظار های دوومیدانی، جاوید احسانی شکیب باب امتحانات پرشكن وزنه کلاس F57 به سمت آرزم حریفان گذر رفتار که با درج رکورد ۱۴ واحد طول و ۱۳ سانتی واحد طول به مقصد براي لقب سوم و گردن آويز آلياژ مس و قلع تباني یافت.

احسانی مدخل سرپوش پرچين يكم و آخر رکورد ۱۳ واحد طول و ۵۳ سانتی واحد طول را ضبط کرد، ولي باب پرچين وشكن‎های دوم و سوم مرتکب خطا شد. وی داخل پرشكن‎های چهارم و پنجم به طرف ترتیب ۱۳٫۲۶ و ۱۳٫۵۱ پرگره کرد. احسانی درب آخرین پرچين رکورد ۱۴ واحد طول و ۱۳ سامتی واحد طول را ضبط کرد تا دروازه اندر کورس قهرمانی بماند و درب جایگاه سوم فراغت گیرد. درون نهایت احسانی با همین پرچين به مقصد براي رد آلياژ مس و قلع يد ارتباط یافت.

گردن آويز آلياژ مس و قلع جاوید احسانی بیست و دومین گردن آويز کاروان ورزشی شهدای منا داخل پانزدهمین عهد بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو هستي و عدم.

گوشان وو از چین مدخل سرپوش این مادينه با ۱۴ واحد طول و ۴۲ سانتی واحد طول جايزه نقره شي كم ياب را نيكوكاري عنق آویخت و راکیکی از لهستان با ۱۴ واحد طول و ۲۶ سانتی واحد طول گردن آويز ناب را از ساعت خويش کرد.

بدین ترتیب دوسيه پيشينه تیم دوومیدانی کشورمان با کسب یک گردن آويز نقره شي كم ياب، ۶ لجين خالص و ۴ آلياژ مس و قلع شده است.

کاروان پارالمپیک کشورمان تاکنون ۷ نقره شي كم ياب، ۸ فضه و ۷ آلياژ مس و قلع کسب کرده است.

انتهای پیام/

[ad_2]