جايزه طلای المپیک ۲۰۱۲ به مقصد براي سعید محمدپور رسید

[ad_1]

به مقصد براي اعلام خبرگزاری تسنیم با نيستي پایان المپیک ۲۰۱۶ و درگذشتن ۴ سنه پايه از المپیک ۲۰۱۲، هنوز پيامدها المپیک لندن امتداد دارد و درب تازه‌ترین وحدت، رسانه‌های بین‌المللی ذمر آوند شرط کردند که دوپینگ ۴ وزنه‌حامل دسته ۹۴ کیلوگرم مثبت ذمر آوند شرط شده و جايزه طلای این وزن به سوي سعید محمدپور رسیده است.

وزنه‌حامل کشورمان داخل المپیک ۲۰۱۲ به قصد نام آدرس پنجمی رسیده وجود وليك به طرف دلیل مثبت ذمر آوند شرط بي حركت ماندن آرام شدن آزمون دوپینگ ۴ وزنه‌برداری که بالاتر از او بودند، جايزه طلای دسته ۹۴ کیلوگرم به طرف محمدپور رسید.

نفرات ششم و هفتم نيز دوپینگ کرده بودند.

انتهای پیام/

[ad_2]