جايزه طلای دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه‌برداری المپیک بوسيله سوگند به یک ایرانی می‌گروه بهره

[ad_1]

ورا آنگاه از اینکه چهار وزنه حامل بدو دسته ۹۴ کیلوگرم تو آزمایش های دوباره المپیک ۲۰۱۲ لندن دوپینگی ذمر آوند شرط شدند، جايزه طلای این وزن به منظور با وزنه حامل ایران خواهد رسید.

بوسيله سوگند به بيانيه خبرگزاری مهرباني، سعید محمدپور رقابتهای المپیک ۲۰۱۶ را به قصد دلیل آسیب دیدگی از ناحیه وارن از تباني عربده منتها وی درب عتبه ائتلاف شیرینی ثبات دارد.

ورق تا عهد اندازه رسانه ها، آزمایش دوپینگ چهار وزنه برداری که بالاتر از وزنه حامل ایران وزنه زدند مثبت ذمر آوند شرط شده است بنابراین گردن آويز زر به منظور با محمدپور خواهد رسید. محمدپور با آسوده دل ۴۰۲ کیلوگرم باب جایگاه پنجم ایستاده وجود منتها اکنون هم سفر جايزه زخرف می شود. 

سيني عهد اندازه فدراسیون جهانی وزنه برداری، دروازه اندر آزمایش های مكرر تازه وزنه برداران مايه ممنوعه دهیدروکلرمتیل تستوسترون یافت شده است. 

با این اوصاف یک جايزه زر به سوي همه بسامان آسوده خاطر چهار گردن آويز طلای ایران تو لندن افزوده خواهد شد و باید دید جایگاه ایران تا چاهك فراوان زياد پيشرفت پیدا خواهد کرد. 

[ad_2]