مدیرکل جاده و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد: تکمیل برنامه خدك سوم بشار یاسوج نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال شان قدر است

[ad_1]

نيكويي فدایی مدخل سرپوش گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم باب یاسوج، اظهار داشت: سنه پايه ۸۲ عملیات اجرایی برنامه ساختمان كردن خدك سوم بشار به سوي طول۱۳۰ واحد طول و دارای تاخت مصب سر ۲۵ متری و تاخت لجام ۴۵ متری با كورس دور گروه گذر رفتار و عودت با حرف ۱۱ واحد طول با نشان کاهش مرحله ترافیکی داخل ورودی شهر یاسوج داخل حكم کار مسئولان متولی فراغ گرفت.

وی كنيه کرد: به سمت دلیل لاوجود طرح‌ریزی صحیح و بی توجهی مسئولان وقفه بیش از ۱۰ سنه پايه از زندگاني زاد اوان عملیات اجرایی جسر سوم بشار می‌گذرد ولی هنوز این طرح "داخل ناراستي و راستي پيچ یک کوچه مانده" و به سمت جایی نرسیده است.

فدایی با تاکید احسان تلاش بخت تدبیر و امید نيكويي و سيئه صدق پايان برنامه‌های نیمه كامل يكدست و جلوگیری از افزایش هزینه كامل يكدست شده طرح‌های عمرانی تصریح کرد: امیدواریم با نظاره ویژه هستي حكومت داخل زمینه تخصیص ارج بايست برای برنامه‌های نیمه مطلق معشوق به سمت عاقبت الامر رسیدن جسر سوم بشار درب آینده‎ای نچندان مدار دوره باشیم.

مدیرکل مسلك و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با حكم به مقصد براي اینکه درون سيما حصه‎برداری از خدك سوم بشار محبوب کاهش مشکلات ترافیکی شهر یاسوج هستیم اظهار کرد: پیمانکار جدید این طرح درون یک فرایند قانونی گلچين برگزيدن شده و نيز اکنون شكيل با پروگرام عهد‌بندی فعالیت اجرایی برنامه داخل آينده اجرا بوده که امیدواریم بزودی حاضر بقيه فعالیت طرح باب كورس دور شیفت باشیم.

فدایی از باز كردن تاخت الفبا از طرح جسر سوم بشار تا ابتدای شتا امسال درب لفظ سياهه تامین حرمت نبا اخبار جيغ و سخن: برای این طرح تاکنون ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده که برای پايان چهار عريضه  لحظه ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز نیاز است.

انتهای پیام/

[ad_2]